Людина міра всіх речей: Значення фрази Людина є мірою всіх речей

Содержание

Протагор — Вікіпедія

Протаго́р (грец. Πρωταγόρας; 481, Абдер, Фракія (навпроти острова Тасос) — бл. 411 pp. до н. е.) — давньогрецький філософ.

Протагор народився в місті Абдер, Фракія, що сьогодні є частиною регіональної одиниці Ксанті. Відомий як один із найпопулярніших учнів Демокрита. Найвідоміший серед софістів. Належить до періоду досократських філософів. За словами Ауля Гелліуса, спочатку заробляв на життя, носячи вантаж, і якось Демокрит спостерігав за його роботою. Невеликі шматки дерева Протагор зв’язував з такою геометричною точністю, що Демокрит одразу побачив у ньому математичного генія. Ця ситуація стала поштовхом, щоб навчити Протагора філософським засадам. Після навчання в Демокрита він став відомим філософом в Афінах та познайомився з Периклом.

Про біографію Протагора вперше пише в своїй праці Платон. Точна дата народження невідома, та, ймовірно, він помер у віці 70-ти років, 40 з яких прожив як софіст.

Протагор скептично ставився до застосування теоретичної математики у природному світі; він не вірив, що насправді вона взагалі варта вивчення. За словами Філодема, Протагор говорив, що: «тема непізнавана, а термінологія неприємна». Тим не менше, математика вважалася необхідною частиною мистецтва, а про мистецтво Протагор каже: «мистецтво без практики, а практика без мистецтва — це ніщо».

Протагор також був відомий як вчитель, який звертався до предметів, пов’язаних із чеснотами та політичним життям. Він долучився до обговорення того, чи можна вивчати чесноти, що було звичною проблемою в Греції V століття до н.е., яка була пов’язана з сучасними читачами через діалог Платона. Замість того, щоб викладачі, які пропонували конкретні, практичні заняття з риторики чи публічних виступів, Протагор намагався сформулювати на дуже загальному рівні аргументоване розуміння широкого кола людських явищ, включаючи мову та освіту. У «Протагорасі» Платон стверджує, що Протагор навчає «правильному керуванню власними справами: якнайкраще керувати домашнім господарством та громадськими справами, як зробити найефективніший внесок у справи міста словом та дією».

Він також цікавився орфоепією — правильним вживанням слів, — хоча ця тема більше асоціюється з його соратником Продіком. В однойменному платонічному діалозі Протагор витлумачує поему «Симоніда», акцентуючи увагу на використанні слів, їх буквальному значенні та оригінальному намірі автора. Цей тип освіти був би корисним для тлумачення законів та інших письмових документів в афінських судах. Діоген Ларертій повідомляє, що Протагор розробив таксономію мовленнєвих актів, таких як: твердження, запитання, відповіді, команди тощо. Арістотель також говорить, що Протагор працював над класифікацією та правильним використанням родів. Назви його книг, такі як «Техніка еристики» (Technē Eristikōn, буквально «Практика суперечок» з боротьбою, яка використовується як метафора для інтелектуальних дискусій), доводять, що Протагор також був вчителем риторики та аргументації. Діоген Лаертський зазначає, що він був одним з перших, хто взяв участь у риторичних змаганнях на Олімпійських іграх.

Як і багато сучасних мислителів, Платон приписує релятивізм Протагору і використовує вчення свого попередника як основу для його власного прихильності до об’єктивних і трансцендентних реальностей і цінностей. Платон приписує Протагору ранню форму того, що Джон Уайлд кваліфікував як феноменалізм. Однак, як описано в «Теететі» Платона, Протагор вважав, що деякі погляди можуть бути наслідком хворого тіла або розуму. Він підкреслив, що хоча всі погляди можуть здаватися однаково правдивими, і, можливо, їх слід однаково дотримуватися, вони можуть не мати серйозності. За свідченням Діогена Лаертського, Протагор перший почав вивчати способи доказів і тим самим започаткував формальну логіку. Він є автором знаменитої тези: «людина є мірою усіх речей, існуючих — що вони існують, неіснуючих — що вони не існують». Вказану тезу у Протагора допомагають зрозуміти суттєві пояснення Секста Емпірика про те, що «Протагор … мірою називає критерій, речами — справи.., що людина є критерій усіх справ, діянь». Повне роз’яснення концепції Протагора принципово суперечить вченню Аристотеля про збігання висловлювань з дійсністю. Ці дві різні концепції антиномічні, вони не можуть заперечити одна одну. Висновок, що судження, які ведуть людину до успіху під час завершення задуманої справи, — істинні, а успіх у справах є універсальною людською мірою знань, будується на абсолютно протилежному Арістотелеві вченню про істину. Для софістів тільки досвід може слугувати джерелом знання, а не «нус», «абстрактне мислення», «ідея».

Протагор вважав, що для будь-якого питання є два аргументи, які протистоять один одному, і, за словами Аристотеля, Протагора критикували за його твердження про необхідність “робити слабший аргумент сильнішим».

Протагор також був прихильником агностицизму. Як повідомляють, у своїй втраченій роботі «Про богів» він писав: «Щодо богів, я не маю можливості знати, існують вони чи ні, і те, якими вони можуть бути через невизначеність теми та стислість людського життя”. За словами Діогена, відверта агностична позиція, яку займав Протагор, викликала гнів, змусивши афінян вигнати його з міста, а всі примірники його книг були зібрані та спалені на ринку. Цілеспрямоване знищення його творів також згадує Цицерон. Джон Бернет зазначає, що навіть якщо деякі екземпляри книг Протагора були спалені, достатня кількість з них збереглася, щоб можна було знати і обговорити софіста в наступному столітті. Було висловлено твердження, що Протагора краще класифікувати як атеїста, оскільки він вважав, що якщо щось неможливо знати, то його не існує. Тим не менш, збереглося дуже мало фрагментів Протагора, хоча, як відомо, він написав кілька різних праць, зокрема «Онтологію” та «Істину”. Остання цитується Платоном, і була відомою також як «Повалення» (термін боротьби, що відноситься до спроби перемогти суперника). За словами Діогена, до інших книг Протагора належать: «Про богів, «Мистецтво еристики», «Імператив», «Про амбіції», про «Неправильні дії людини», про «Хадеса», «Про науки», «Про доброчесності», про «Первісний стан речей».

людина є міра усіх речей


ТОП 10:

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 8Следующая ⇒

Саме у вченні Протагора на перший план виходить людина як основна тема філософських роздумів і, кінець кінцем, єдина справжня достовірність. Основоположник софістики(Софістика — це доказ того чи іншого тези помилковим шляхом) проголошує знамениту тезу: «Людина є міра усім речам: існуючим — в тому, що вони існують; неіснуючим — в тому, що вони не існують». Іншими словами, про те, що є і чого немає, і які властивості речей, ми не можемо судити безвідносно до людини. Тільки для людини щось виступає як реальне, існуюче або, навпаки, що не має буття.

Таким чином, початковою дійсністю стала сама людина, а його життя — тим єдиним буттям, про яке варто мислити і з якого має сенс виходити як з первинної достовірності. Усе суще, все раніше напрацьовані істини і переконання повинні були виправдати себе по відношенню до людини, в його власному бутті, — в нім виявити свою цінність або безплідність. Слова Протагора можна перевести і так: усе на світі має сенс настільки, наскільки воно має сенс в людському існуванні.

4) Вкажіть спільне й відмінне у філософіі Геракліта та Демокріта

Їх протиставлення також називають Геракліт, що плаче, та Демокріт, що сміється

СходстваРоздуми про неперервність буття ( Геракліт) та атомістична теорія (Демокріт) мали величезне значення для розвитку наукового знання та наукової думки. Вони є давногрецькими філософами-досократиками, представниками натуралістичного етапу античної філософії.

Отличия.Основною відмінністю було їх ставлення до людських вад(дурощів) : Геракліт, якого ще називають плачучим філософом: кажуть, що він плакав, коли бачив, як нерозумно живуть люди. Геракліт ні в кого не вчився. У збережених уривках його книги він з неприхованим презирством висловлюється про знаменитих грецьких поетів і філософів. Піфагора він називає «ватажком шахраїв» і звинувачує в плагіаті, а Гомер і Архілох, на його думку, «заслуговують того, щоб їх вигнали з змагань і висікли».( Песиміст( оплакував людей))Дкмокріт(Оптиміст(висміював людські дурнощі).

На відміну від філософів мілетської школи і піфагорійців, Геракліт відкрито нехтує заняттями математикою і природознавством. З характерною для нього загадковою іронією Геракліт стверджує, що ширина Сонця дорівнює людської ступні. Мудрість — це не колекція відомостей про явища природи, а знання закону, який править світом. «Многознание розуму не навчає …» — говорить Геракліт.

5. Проаналізуйте співвідношення філософської, релігійної та наукової картин світу. Які відомі досягнення сучасної науки змінюють сприйняття релігії?

Якщо говорити про взаємовідносини філософії з іншими науками, то вона не тільки є методологічною основою пізнання, а й інтегрує знання. Тому не дивно, що практично кожен видатний вчений-природник піднімається до рівня філософського осмислення отриманих ним знань. І все-таки філософія — це не що регламентує орган у «державі наук», а самостійна галузь духовного знання, що бере участь в безпосередньому виробництві ідей. Філософія може і повинна світоглядно реагувати на різні, що здаються іноді фантастичними, фундаментальні відкриття приватних наук — будь то ідея Великого Вибуху або методи генної інженерії. Вона не може їх не осмислювати і не пов’язувати в єдину світоглядну картину світу.

При розгляді питання про співвідношення філософії і науки є, принаймні, три аспекти його інтерпретації : 1) чи являється філософія наукою; не можна заперечувати наукового характеру філософії взагалі як одного з потужних потоків розвитку людського знання і культури. І якщо до неї підходити не лише з боку конкретних концепцій, а розглянути з позиції історії, то можна виявити спадкоємність в розвитку філософського знання, його проблематики, спільність категоріального апарату і логіки дослідження. Не випадково Гегель розглядав філософію передусім з точки зору «науки логіки». 2) взаємодія філософії і приватних (конкретних) наук; Сучасна філософія вже не може претендувати на роль науки наук, включати усі знання. Конкретні науки мають власний предмет дослідження, свої закони і методи, свій рівень узагальнення знання. Філософія ж робить предметом свого аналізу узагальнення приватних наук. Основним методом філософії при цьому виступає теоретичне мислення, що спирається на досягнення приватних наук, звичайно, у тому випадку, якщо сама філософія претендує на науковість. Найбільші відкриття в конкретних науках сприяли і інтенсивному розвитку філософії. 3) співвідношення філософії і позанаукового знання. Відношення філософії і паранауки, оскільки паранаука виконує деяку психо- і інтелектуально-терапевтичну функцію, служить певним прожитком адаптації в період соціальної і індивідуальної нестабільності. Що ж до раціоналістичної і наукової філософії, то її статус, загальнокультурне значення і просвітницька функція.

Філософія і релігія. Для релігії характерна віра в трансцендентну і авторитет. Релігії не потрібні докази. Філософія ж, навпаки, потребує доказів.

 

 

Екзаменаційний білет № 3

1.Знайдіть зайве:Кант, Фіхте, Шиллер, Шеллінг, Гегель, Маркс, Фейєрбах. (Відповідь обґрунтуйте)

Все — представители немецкой классической философии. Шиллер – представитель веймеровского просвещения

2.Назвіть основні категорії діалектики, використовуючи їх визначення надані у таблиці:

Основними категоріями діалектики є: буття, матерія, рух, розвиток,простір, час, суперечність, антагонізм, кількість, якість, міра, стрибок, заперечення, становлення, одиничне і загальне, причина і наслідок, форма і зміст, необхідність і випадковість, можливість і дійсність, частина і ціле, система, структура, елемент і т.п.

(одиничне)- річ, котра розглядається у своїх відмінностях від інших речей; (загальне)- подібність сутнісних ознак певних групп речей; (зміст)- найбільш значуща внутрішня властивість речі, без котрої вона не може бути сама собою; (форма)- зовнішній вигляд речі, такий, якою вона сприймається завдяки органам відчуття; (причина)- те, що зумовлює розвиток явища певним чином; (наслідок)- те, що є кінцевим результатом окремого процесу; (необхідність)- такий розвиток явища, котрий виходить із внутрішніх суттєвих властивостей чи зовнішніх обставин; (випадковість)- заздалегідь непередбачуваний розвиток, зумовлений несуттєвими, випадковими,зовнішніми причинами; (можливість)- те, чого не існує у реальності, але за певних обставин може стати дійсністю; (дійсність)- реально існуюче.

3. Сформулюйте основні принципи натурфілософії та філософії природи Відродження.

Одним із видатних представників натурфілософії епохи Відродження був Микола Кузанський. Творіння Богом світу він розглядає як вічний і безперервний процес. Бог-творець знаходиться зі світом у єдності. Кузанський зазначає, що за допомогою розуму та почуттів людина отримує скінченні знання. Абсолютне, божественне знання – безумовне.Воно може бути виражене тільки символічно, наприклад, за допомогою математики.

Також він вважав, що Всесвіт безкінечний та не має центру. Наслідком такої позиції стали деякі переконання, наприклад, в тому, що Земля – одне з небесних тіл, за розмірами менше Сонця, але більше Місяця.

До натурфілософської думки Ренесансу також відноситься Дж.Бруно. Праосновою світу він вважає Єдине. Таким терміном він характеризує матерію, яка, на його думку, є головною причиною всього того, що існує. В Єдиному полягає внутрішня здатність матерії бути всезагальною формою Всесвіту. Тому всі речі, що створені, створені саме синтезом форми та матерії. Космос є структурою, що складається із дискретних частин, атомів. Він не має меж, центру. Природа вже цілком самостійна, самодостатня. Природа не постає простим символом божественного буття, що надає «натурі» смисл її існування. Наслідком концепції фізичної єдності Всесвіту стає гіпотеза про можливість існування життя на інших планетах
Людина є міра всіх речей. Протагор

Людина є міра всіх речей.

Протагор.

ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ


Метою даної теми є: ввести студентів у провідну проблему філософії – проблему людського буття, показати, як розвивались уявлення про людину, розуміння унікальності її положення в світі, сенс людського буття. Для цього необхідно окреслити ключові слова: антропосоціогенез, індивід, індивідуальність, особистість, сенс життя, свобода. Це випливає із змісту теми, в центрі якої – проблема людини і сенсу її життя. Завдання теми розкриваються через наступні питання:

1.Проблема антропосоціогенезу.

2.Проблема сенсу життя людини.

^
При розгляді першого питання студент має звернути увагу на рушійні сили і зміст процесу антропосоціогенезу; розкрити взаємозв’язок біологічного та соціального в людині; зміст понять „індивід”, „індивідуальність”, „особистість”.

Вивчення проблеми людини у філософії слід почати з проблеми її становлення, тобто з виявлення сутності антропосоціогенезу, єдиного процесу становлення людини і суспільства. Ця проблема розглядається релігією, філософією, низкою конкретних наук, зокрема, антропологією, історією, археологією та ін.

Так, спільним у всіх міфологічних і релігійних сказаннях про появу людини на Землі – ідея створення людини вищими силами. В міфах Месопотамії, Єгипту, Греції, Індії, Китаю та інших країн розповідається про створення людей з глини або землі богами. У найбільш завершеному вигляді релігійне вчення про створення людини Богом представлене в Біблії. Це вчення є основою теїстичної антропологічної концепції у філософії.

Природнича наука антропологія зосереджує головну увагу на самому процесі еволюції людини, її основних етапах. Антропологи сходяться в тому, що період становлення людини займає величезний період в 3-3,5 млн. років і є третім грандіозним стрибком в історії Всесвіту після виникнення самого Всесвіту і виникнення живого з неживого. Поштовхом до антропогенезу стали зміни у кліматі, які змусили предків людини — австралопітекових перейти до прямоходіння, щоб звільнити руки для збиральництва і полювання. Використання випадкових предметів для полювання і захисту, потім їх удосконалення, нарешті обробка, виготовлення, організація спільних дій на полюванні – все це сприяло зміні пропорцій тіла, розвитку мозкових структур і функцій.

Серед наукових концепцій походження людини найбільш поширеною і впливовою є еволюційна, у джерел якої стоять Ж.-Б. Ламарк і Ч. Дарвін. Під впливом мінливості, спадковості, природного відбору здійснюється еволюція в органічному світі, поява нових видів. Х. де Фріс додає і такий фактор, як великі одиничні мутації. Вищим щаблем еволюційного розвитку є людина. Еволюційна концепція – не тільки основа науки антропології, а і раціональна передумова філософського вчення про людину, тому що поєднує і відокремлює світ природи і світ людської культури, історії.

Філософи зосереджують увагу на рушійних силах, змісті процесу антропогенезу, розглядають його як антропосоціогенез, тобто єдиний процес формування людини і суспільства. І підходять до вирішення цієї проблеми або з позицій ідеалізму, або з позицій матеріалізму. З матеріалістичних позицій проблема антропосоціогенезу глибоко розроблена Ф. Енгельсом. В роботі „Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину” він висунув положення про визначальну роль праці в процесі антропогенезу. Головна ознака присутності людини в світі – знаряддя праці. Людина є перш за все творець знарядь праці – Homo Faber. Вона перейшла від пристосування до природи до пристосування природи до себе. Праця потребувала для свого розвитку взаємодії. Тобто виготовлення знарядь праці робило необхідним, єдино можливим шляхом розвитку перехід від біологічного до над біологічного об’єднання, від стада до суспільства. Могутнім фактором став розвиток мови як засобу спілкування, об’єднання зусиль в праці, згуртування спільноти. В ході антропосоціогенезу відбувся перехід від біологічно детермінованого до людського морального існування. Це створило умови для розвитку праці і , в свою чергу, було породжено потребами праці як способом буття людей. Праця виступала як рушій антропосоціогенезу і як його результат. Праця розвивала інтелект, здібності людей. сприяла формуванню суспільства, що, в свою чергу, ускладнювало працю, збільшувало розмаїття її видів з метою задоволення матеріальних і духовних потреб людини, які розвивалися в ході розвитку праці.

Видатний вчений –антрополог і філософ Тейяр де Шарден розглядає антропосоціогенез як складову космогенезу в цілому, рушійною силою якого є взаємодія механічної та психічної енергій. Накопичення психічного, примноження станів його вияву і є фактором появи людини. Людина усвідомлює свою свідомість, і це робить її перебування у світі новою формою буття, підносить процес еволюції до нового рівня

Людина – істота бінарна, має подвійну природу — є істотою біологічною і є істотою соціальною. Як природна істота , вона належить до біологічного виду Homo Sapiens. Цей вид характеризується рядом видових ознак:

1)тривалість життя;

2) належність до статі;

3)належність до раси;

4)дітородний вік жінки;

5) спадковість – тобто певні вроджені особливості, задатки, але реалізуються які лише в суспільстві.

Унікальність набору генів кожної людини зумовлюють її неповторність, унікальність. А приналежність всіх людей. представників всіх рас. народів до одного виду є біологічною основою рівності всіх людей в правах, які називаються правами людини, тобто правами, які має кожна людина.

Людина виступає як єдність і боротьба протилежностей – біологічного і соціального. Новонароджена людина має всі анатомо-фізіологічні ознаки людини. Але якщо у тварин генетично визначені програма поведінки, спосіб життя, то людина засвоює цю програму тільки у суспільстві, через засвоєння культури. Якщо дитина не засвоїть її в ранньому віці через відірваність від людського суспільства, то вона вже ніколи не стане людиною (приклад — мауглі, тобто діти, що виросли серед звірів). Перетворення біологічного в соціальне відбувається в процесі соціалізації, тобто в процесі освоєння всього поля культури. Це приводить до змін в способі проявлення в людини її видових ознак. Наприклад, спадкові хвороби люди навчились лікувати завдяки розвитку науки, виробництва, медицини Людина виступає як істота соціальна. чия поведінка визначена культурою.

Спільне між людиною і твариною — біологічні потреби. Потреби — це особливий стан відкритої системи -тварини, людини , який характеризує суперечність між необхідністю існування і внутрішніми можливостями цієї системи для забезпечення її існування. Але задоволення потреб у людини і тварин відбувається у різний спосіб. Тварина задовольняє потреби безпосередньо, людина — опосередковано. Тут треба звернути увагу на інгібіцію (здатність людини стримувати задоволення природних інстинктів для того, щоб задовольнити їх у майбутньому у відповідних, визначених культурою формах і умовах.) Низка вчених визнає велику роль інгібіції в процесі антропосоціогенезу. Процес життєдіяльності – це задоволення і відтворення потреб. Людина в процесі життєдіяльності не лише задовольняє, відтворює потреби, але й розвиває нові:

— соціальна сутність людини І порядку : задоволення, відтворення, поява нових потреб через застосування знарядь праці;

— соціальна сутність людини ІІ порядку: специфічно людська потреба у виготовленні знарядь праці. Ця потреба розвивається в напрямку виготовлення нових, все більш досконалих знарядь для кращого задоволення життєвих потреб, полегшення праці, росту їх продуктивності;

— соціальна сутність людини ІІІ порядку — потреба в спілкуванні. Під спілкуванням розуміються всі суспільні відносини, в які вступають люди – політичні, економічні, особисті і т.д.

— соціальна сутність людини ІУ порядку — потреба у цілепокладанні. Людина як істота наділена розумом, перш ніж зробити, ставить перед собою мету і шукає шляхи її досягнення.

— соціальна сутність У порядку — потреба у свободі. Ця потреба є інтегративною. Вона у знятому вигляді містить в собі всі вищезгадані потреби.

Вся історія людства – це боротьба за індивідуальну і суспільну свободу: виховання, формування людини, здатної витримати пов’язану з свободою відповідальність.

Для характеристики людини, ступеня реалізації її сутності, використовуються такі поняття, як індивід, індивідуальність. особистість.

Індивід – означає людину як одиничного представника людського роду в інтегральній єдності біологічних і соціальних характеристик. Тобто виділяється типовість ознак окремої людини, підкреслюються в ній не індивідуальні, а загальні риси.

Поняттям індивідуальність окреслюємо неповторність людини в її духовних якостях, здібностях, талантах, самостійній діяльності, житті в цілому. Людина виступає як мікрокосм, в єдності унікальних і універсальних властивостей, самобутності життєвого шляху й реалізації здібностей, талантів у певних суспільних умовах. Людина тим більш індивідуальна. чим більш розвинені, реалізовані її природні здібності. задатки. Терміни „покликання”, „талант” виражають глибинну сутність індивідуальності. Процес її становлення передбачає усвідомлення однієї з своїх здібностей як життєвого покликання, підкорення своєї діяльності реалізації цього покликання як вищої мети. Становлення індивідуальності відбувається в умовах конкретної епохи, культури, які багато в чому визначають і вибір покликання, й шляхи реалізації таланту. У той же час, талант, реалізуючись, змінює епоху і культуру. Згадаймо митців доби Відродження: за своїм талантом вони творили картини, скульптури, літературні твори, що змінили уявлення про людину та її місце в світі.

Проблема особистості є одною з найскладніших у філософії. Особистість – „виступає як динамічна, відносно стійка цілісна система інтелектуальних, соціально — культурних і морально-вольових якостей людини, які виражені в індивідуальних особливостях її свідомості і діяльності. ”- визначає І.Т. Фролов. Якщо провідним у визначенні індивідуальності є її неповторний вроджений талант, то у особистості – воля, самостійність. Людина виконує в суспільстві визначені ним ролі, виступає як істота соціальна. Як особистість проявляє себе у ставленні до виконання своєї ролі або ролей в суспільстві. Особистість втілює цінності своєї епохи, культури. Сприймаючи цінності як власні, обираючи їх за основу свого світогляду і діяльності, обирає роль в суспільстві, чи виконує визначену так, щоб максимально реалізувати свою систему цінностей. Особистість передбачає самостійність діяльності на основі вільно обраних принципів і відповідальності. Автономність – одна з провідних якостей особистості. Вона сама обирає цілі, обов’язки в залежності від своїх переконань, інтересів. А не від зовнішніх впливів. Свободу особистості забезпечує її вольова готовність здійснювати вибір і брати на себе відповідальність за нього. В особистості домінує свідомо- вольовий початок, який забезпечує не тільки розуміння мети і шляхів її досягнення, але і силу для їх здійснення, незважаючи на всі зовнішні перешкоди. Особистість діє на основі усвідомлення сенсу життя.

Проблема сенсу життя людини.

Приступаючи до вивчення другого питання, значимого для всіх, бо людина завжди шукає сенс свого життя, розглянемо його в взаємозв’язку понять життя, смерть, сенс життя – так, як вони виступають в свідомості кожного.

Людина , як відомо, єдина істота, яка усвідомлює свою смертність, конечність свого земного буття. Народження і смерть – це те, через що неминуче проходять всі, спільне для всіх представників людства в усі епохи, що змушує відчути рівність всіх. Як це не парадоксально, але перший крок життя дитини є і перший крок до її смерті, небуття. В різному віці і при різних обставинах до людей приходить розуміння їх власної смертності. В такі хвилини людину охоплюють розпач, страх, безпорадність. Проте життя продовжується, людина опановує себе, оговтується, і починає задаватись питаннями: навіщо я живу? який слід я залишу після себе нащадкам? як існує безсмертя? чим я можу виправдати своє життя перед близькими і суспільством в цілому? тощо. Отже, перед людиною постає питання про сенс життя. Студентам треба розібратися з тим, що таке сенс життя, тому що тільки сама людина може надавати власному життю сенс. Сенс життя має суб’єктивний характер, але може бути суспільно значимим, залежно від того, наскільки корисними для суспільства є цілі та ідеали, що ставить перед собою дана людина.

В історії були різні точки зору на проблему життя і смерті і сенсу життя. Умовно їх можна поділити на дві групи:

оптимістичне ставлення до життя і його сенсу. Оптимізм виражений в тому, що людина є господарем долі, щастя, від неї багато в чому залежить, як прожити своє життя. Цей погляд представлений в філософії Аристотеля; Фоми Аквінського, Піко делла Мірандола, Френсіса Бекона, Карла Маркса, Тейяра де Шардена.

Песимістичний. Песимізм виражений в тому, що людина є іграшка незалежних від неї сил ( природи, долі, суспільства) і не здатна змінити щось в своєму житті. Це точка зору Б. Паскаля, А. Шопенгауєра, Ф. Ніцше, А. Камю, Ж.-П. Сартра

Подібно до всіх світоглядних питань, питання про сенс життя є вічною проблемою: вона знову і знову ставиться людиною протягом історії, отримує нові грані в духовному досвіді людства. Вона не може мати остаточного, наперед заданого вирішення для індивіда, не може бути прийнятою як готове знання, або рецепт життя, бо потребує особистого усвідомлення та вибору.

Проблема сенсу життя виникає як потреба певного виправдання власної присутності в світі, своєї долі та призначення. Саме завдяки такому виправданню стає можливим подолання конечності індивідуального буття. Таємниця людського існування полягає не в тому, щоб тільки жити, а в тому, як і для чого чи для кого жити.

В історії філософії сформувалось декілька провідних підходів до розуміння сенсу життя:

сенс життя визначається духовними основами буття. Цей підхід є характерним для релігійної філософії;

— сенс життя лежить за межами буття окремої людини.

сенс вносить у життя сама людина по своїй волі;

сенс полягає в сприянні суспільному розвитку, всебічному розвитку інших людей, тому що тільки ця діяльність створює умови і для особистої самореалізації.

Спільне у різних підходах до проблеми сенсу життя є наявність ідеалу і діяльність в напрямку його досягнення. Формування, осмислення сенсу життя, його пошук включають напружену інтелектуальну, чуттєво –емоційну і вольову роботу роботу, діяльність особи по вибору серед можливих покликань; свідомій морально-практичній орієнтації. На основі своїх ціннісних орієнтацій людина визначає своє ставлення до світу, до себе, до суспільства, до суспільних груп, структур, до яких належить. Тобто вирішення питання про сенс життя залежить від світогляду, який визначає вибір ідеалу, мету, можливі, припустимі засоби її втілення. Обов’язковою складовою сенсу життя виступає обрання такої сфери діяльності, яка може забезпечити реалізацію сутнісних сил людини. Параметри сенсу життя задає історична епоха, конкретне суспільство, він виступає як єдність можливості і дійсності.

Сенс життя, його пошуки завжди передбачають вибір, можливість вибору мети, засобів її досягнення, діяльності згідно з здійсненим вибором – тобто свободою. Саме здійснення вибору, його переживання демонструють свободу волі і свободу дії, приводить до глибинного осмислення почуття свободи. Людина створює програму життя, будує життя та здійснює постійний вибір з існуючих можливостей, які є базовим аспектом людського буття. Через вибір ми будуємо себе і світ навколо себе, одні можливості обираючи, інші – відкидаючи. Ще філософи Стародавнього Світу розглядали свободу як найвищу цінність особи і суспільства. Свобода вибору, свобода волі у філософії завжди розглядалась як умова формування особистості, а боротьба за неї для себе і для інших – її святим обов’язком. Але одразу постало питання – наскільки можлива свобода у світі, де існує причинна зумовленість явищ? У природі, суспільстві діють об’єктивні закони, що не залежать від волі людей. Наскільки ж людина може бути свободною в таким умовах? У філософії існують наступні концепції свободи:

— детермінізм з його оптимальним виразом — фаталізмом;

— індетермінізм, який взагалі заперечує причинність, в затвердженні безмежної свободи особи доходить до волюнтаризму;

— альтернативізм, який стверджує, що завжди існує свобода вибору, але не безмежна, а лише з декількох варіантів.

Проблема свободи завжди розглядалась у діалектиці категорій “свобода – необхідність”. Уже Б. Спіноза підкреслював, що „свобода – це пізнана необхідність”. Г. Гегель теж проаналізував діалектику свободи і необхідності. Поступове пізнання об’єктивних законів природи і суспільства вказало як межі, так і основу вибору, реалізації свободи особи. „Свобода … полягає в заснованому на пізнанні необхідностей природи пануванні над нами самими і над зовнішньою природою ”- писав Ф. Енгельс. Знання об’єктивно існуючого спектру можливостей, визначеного об’єктивними законами, створює умови осмисленого, оптимального вибору з наявних варіантів, а свобода вибору і є свобода. Недарма Ш. Монтеск’є казав: “Свобода є право робити все, що дозволено законами”. Категорія свободи нерозривна зв”язана з поняттям відповідальності. Людина як частина світу й суспільства не може діяти, не враховуючи наслідки своїх дій. Уже відмічалось, що особистість необхідно має таку рису, як відповідальність, усвідомлення взаємних вимог і зобов’язань. Неможлива реалізація особистої свободи без пошанування, врахування права інших на свободу. Тому відповідальність передбачає знання наслідків своєї діяльності і діяльність на основі загальнолюдських правил моралі, перш за все її золотого правила „ Не роби іншим того, чого не хочеш, щоб робили по відношенню до тебе”. Відповідальність є наслідком і основою свободи. Свобода неможлива без відповідальності й усвідомлення необхідності і її врахування у процесі життєдіяльності людини.

Особливо це має значення на початку ХХІ ст., коли наука и суспільство підняли рівень свободи людини так, що без відповідальності вона стає загрозою для себе і для інших.
^

Воля – властивість свідомості, що регулює і мотивує поведінку людей; цілеспрямованність на виконання тих або інших дій з свідомим здійсненням вибору і прийняттям рішень.

Волюнтаризм ( лат.voluntus –воля)- діяльність людини на основі власних бажань, волі без врахування об’єктивних обставин і законів.

Індивід – людина як одиничний представник людського роду, «один з собі подібних», безвідносно до її неповторних рис та здібностей.

Індивідуальність — самобутній спосіб буття конкретної людини, в неповторності природних задатків і їх реалізації в діяльності, визначеної рамками соціального буття. Єдність унікальних і універсальних властивостей людини, що формуються в процесі діалектичної взаємодії спадкових якостей, особистих властивостей і набутих соціальних рис і властивостей.

Людина – біосоціальна істота виду Homo sapiens, суб’єкт пізнання і історичного процесу, розвитку культури як «другої природи» на Землі; що відокремилась від інших, пов’язаних з нею форм життя завдяки здатності виробляти знаряддя праці, яка має мову; мислення, свідомість.

^ – філософське поняття, що означає мету людського буття, процес реалізації потенціалу особи, її здібностей у вільно обраному напрямі, що дає людині почуття щастя.
^
1. Який специфічно людський спосіб самоутвердження в світі?

2. Чи є людина лише соціальною істотою? Яке місце в людській сутності має біологічний фактор? Обґрунтуйте свою позицію.

3. Чи згодні Ви з наведеним нижче твердженням Тейяра де Шардена? Що виділяє філософ – біологічне чи соціальне в людині?

„ А, по-друге, як би не захоплювала нас проблема походження людини, навіть вирішена детально, вона не вирішила б проблеми людини. …

… Щоб охопити дійсно космічний розмах феномену людини, треба було би простежити її коріння через життя, до перших покровів навколо Землі. Але якщо ми хочемо зрозуміти специфічну природу людини і розгадати її таємницю, то немає іншого методу, як простежити, що рефлексія вже дала і що вона віщує попереду.”

^

(Феномен человека.-

М.:Изд. полит. лит., 1987-С. 154.)

4. Прочитайте наведений нижче уривок і поясніть,, які особливості буття людини в світі підкреслив Піко делла Мірандола?

«Тоді Бог погодився з тим, що людина творіння невизначеного образу і, поставивши її в центрі світу, сказав: » Не даємо тобі, о Адаме, ні свого місця, ні певного образу, ні визначеного обов’язку, щоб і місце, і обов’язок ти отримав за власним бажанням, згідно своїй волі та своєму рішенню. Образ інших створінь визначено в межах встановлених нами законів. Ти ж, не скований жодними межами, встановиш свій образ по своєму рішенню, у владу якого я тебе віддаю»

Піко делла Мірандола.

(Человек. Мыcлитeли пpoшлoгo и нacтoящeгo

o eгo жизни, смepти и бeccмepтии.

— М.:Пoлитиздaт, 1995. – С. 221.)

5. Прочитайте наведений нижче уривок Ж.П. Сартра і поясніть, як він свободу людини.

„ Свобода людини передує її сутності, вона є умова, завдяки якій остання стає можливою, сутність буття людини підвішена в її свободі. Таким чином те, що ми називаємо „свободою” невід”ємно від буття „людською реальністю”

Ж.-П. Сартр

( Человек и его ценности.-Ч.1

— М.: Мысль, 1988.-С.99).

6. Покажіть різницю між поняттями «індивід», «індивідуальність». «особистість».

7. Хто з філософів античності вперше звернув особливу увагу на осмислення проблеми людини? В чому полягали особливості його підходу до людини?

8. Поясніть, у чому полягає взаємозв’язок проблеми сенсу життя і основного питання філософії.

Література:


Основна:

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1989. – Ч. 2 – С. 219-268.

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебное пособие для вузов. / авт кол. Фролов И.Т и др. – М.: Республика, 2004.– С. 406-428, 572-580.

КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002. – С. 153-225.

ФІЛОСОФІЯ: Підручник /І.В. Бичко, І.В. Бойченко, ін. — К., 2001. – С. 111-142.

ФІЛОСОФІЯ. Підручник. За ред. Надольного І.Ф. -К.: Вікар, 2001. — С.

ФІЛОСОФІЯ: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001. – С. 336-363.

Додаткова:

ГУРЕВИЧ П.С. Основы философии: Учебник. – М.: Гардарики, 2000. – С. 139-203; 226-274.

ИЛЬЕНКОВ Э.В. Философия и культура. – М., 1991. (Статья «Что же такое личность?»)

МАРКС К. Тезисы о Фейербахе. – Маркс К., Энгельс Ф.- Соч. Т. 3.- С. 1-4.

ХАЙДЕГГЕР М. Время и бытие.- М., 1993.

ШАПОВАЛОВ В.Ф. Основы философии. От классики к современности, изд. 2-е, доп.: Учеб. пособие для вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С. 531-550.

Першоджерела:

МАРКС К. Тезисы о Фейербахе.// Маркс К. Энгельс Ф. Собр. соч. – Т.3 –С.1-4.

МИР философии. Книга для чтения. – М.: Изд. полит. лит., 1991. – Т.2. – С. 12-19, 33-36, 74-75, 108-114, 262-271.

СУМЕРКИ БОГОВ. – М.: Изд. полит. литература, 1989.- С. 19-20, 323-324,341.

СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ. Течії і напрями. Хрестоматія.- К.: Ваклер,1996.- С. 161-167.

ЧEЛOBEK. Мыcлитeли прошлoгo и настoящeгo о eгo жизни, смepти и бeccмepтии /Cocт. И.T.Фpoлoв. — М.:Пoлитиздaт, 1995. – С. 130-133; 220-222; 282-286.

ЭНГЕЛЬС Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.- С. 486-495.

ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН. Феномен человека.- М.: Изд. полит. лит. 1987.- С. 143-146, 150-154.

Природа — міра всіх речей — Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Масол

Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Масол — Нова програма

Вступ

На мистецтво країн усього далекосхідного регіону величезний вплив мали філософсько-релігійні вчення стародавнього Китаю: конфуціанство, даосизм, буддизм. Культура китайського народу — одна з найдавніших.

Китайський філософ Конфуцій (551—479 рр. до н. е.) висунув соціальним ідеалом шляхетну людину — гуманіста, який має високі моральні якості. Конфуціанство — система цінностей, що регулюють стосунки між людьми за принципом: стався до інших так само, як хотів би, щоб ставилися до тебе. Знаменита фраза Конфуція «Вірю у давнину і люблю її!» — втілює глибоке шанування традицій, що стало підвалиною китайської культури.

Конфуцій

Протилежним полюсом і другим за ступенем впливу був даосизм. Головний канон даосизму приписують китайському філософу Лао-Цзи (VI—V ст. до н. е.). Поняття дао (шлях) — багатозначне; воно означає також «світову першооснову буття». Даосизму властиве захоплення природою, одним із представників якої є людина. Вона має взаємодіяти зі світом, а не прагнути змінювати його. Тому роздуми на самоті на лоні природи вважали найкориснішими. Ідеали даосизму надихали китайських митців, для яких провідним у мистецтві став образ шляху людини-мандрівника.

Лао-Цзи

Буддизм — одна з найдавніших світових релігій, яка зародилася в Індії і проникла в Китай, а згодом і в інші країни Азії, де набула поширення приблизно в той самий час, що і християнство в Європі. Це релігійно-філософське вчення про духовне пробудження наставляє особистість на шлях морально та інтелектуально піднесеного життя. Без розуміння буддизму важко осягнути великі культури Сходу — індійську, китайську, японську. Разом з буддизмом з Індії в китайське мистецтво проникає і скульптурне зображення людини.

Будда Весняного Храму — найвища статуя у світі, головна пам’ятка Китаю

З давніх-давен митців Далекого Сходу надихала природа, яка мала особливу владу над людиною. Тому саме природа стала мірою всіх речей, своєрідним еталоном, що визначав життя народів регіону: китайців, японців, корейців та інших.

Китайська ваза з ручками у вигляді драконів

Які візуальні образи ви уявляєте, згадуючи мистецтво Сходу? Чому, на вашу думку, китайці називають свою країну Піднебесною?

Серед пам’яток культури далекосхідного регіону важливе місце належить архітектурі. Палаци, храми, архітектурно-паркові ансамблі гармонійно вписуються в мальовничі ландшафти довкілля. Буддійські пагоди, як і вежі готичних соборів, спрямовуються вгору — до неба.

Велика китайська стіна

За тривалий період розвитку китайської цивілізації збереглося чимало споруд, які належать до світових шедеврів. Найвідомішою є Велика китайська стіна. У самобутньому архітектурному стилі Китаю втілені естетичні ідеали, властиві нації. Характерна ознака стилю — кількаярусні дахи, краї яких загнуті вгору, завдяки чому будівля ніби злітає в небо. Окрасою гребенів дахів, фасадів, брам нерідко ставали скульптурні зображення фантастичних драконів.

Дракон Білого храму в Таїланді

Ще одна особливість китайського зодчества полягає у використанні яскравих кольорів: імператорські палаци покривали золотаво-жовтою глазурованою черепицею, храми — синьою або блакитною, а звичайне житло — сірою. Дерев’яні деталі часто фарбували червоним лаком. Карнизи, вікна, двері прикрашали дивовижними кольоровими орнаментами з мотивами тварин і рослин.

З історії шедевра

У центрі Пекіна височить Храм Неба — архітектурний символ китайської столиці, зведений за часів династії Мін (1420). Упродовж майже 500 років у день зимового сонцестояння імператори приїжджали сюди, аби принести Небу щедрі дари. Побудовані пізніше ще три храми комплексу — Місяця, Землі й Сонця — разом із Храмом Неба символізують Всесвіт, а також становлять чотири наріжники містичної фортеці Будди.

Цікавим є планування вівтаря: це триступенева тераса круглої форми, викладена білими мармуровими плитами, що утворюють геометричний орнамент. У центрі верхнього ярусу — кругла кам’яна плита, оточена дев’ятьма плитами, які утворюють перше кільце, далі — вже 18 плит і т. д. Між ярусами по дев’ять сходинок. І це не випадково: цифру «9» древні китайські філософи вважали цифрою неба.

У храмі з унікальною акустикою зберігаються музичні інструменти. Пам’ятку архітектури внесено до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Поміркуйте, чому архітектори обрали для Храму Неба круглу форму, чому для дахів храмів використовували синій колір. Аргументуйте свою думку.

Важливою складовою архітектурного ансамблю були парки — доказ того, що китайці здавна шанували природу і глибоко розуміли її красу. У парках розміщували вишукані павільйони, мініатюрні чайні будиночки.

Китайське зодчество вплинуло на розвиток архітектури інших народів регіону.

Японські будівничі створили неперевершені зразки дерев’яних храмів і багатоярусних пагод із зубчастими кронами. Дереву віддавали перевагу тому, що цей матеріал стійкіший до землетрусів.

Найдавніша у світі пагода Сунюесі, Китай

Павільйон чайної культури в Шанхаї, Китай

Одним із найдавніших у Японії є замок Хімедзі, внесений до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Майже всі 83 споруди комплексу побудовані з дерева.

Замок Хімедзі, Японія

Самостійно ознайомтеся зі взірцями мистецтва японського саду та ікебани.

Буддійські ченці започаткували храмові сади, у яких протягом віків формувалося оригінальне мистецтво японського саду. Композиції у садах цього типу складалися не лише з дерев і квітів, а також із каміння й піску. Вони імітували природні ландшафти, інколи нагадували абстрактний живопис. Тут у тиші саду людина мала можливість усамітнитися, досягнути внутрішньої душевної гармонії.

Пагода Сейгантодзі поряд з найвищим водоспадом Японії

З культом природи пов’язаний ще один вид традиційної японської культури — мистецтво аранжування квітів — ікебана. Класичні композиції базуються на трьох основах, що символізують Небо, Землю і Людину. Довкола центральної основи Небо вільно розміщують інші елементи: гілочки дерев (слива, кипарис), квітів (орхідея, хризантема тощо). Художній смак автора композицій оцінюють за гармонійністю співвідношення кольорів і форм, рослин між собою і з формою вази.

Архітектура Кореї — Країни Вранішньої Свіжості або Вранішнього Спокою — відрізняється від схожих за стилем зразків китайського і японського зодчества вишуканою простотою і довершеністю виконання оздоблення. Більшість пам’яток було знищено, а ті, що збереглися, оголошено національними святинями. До них належить і королівський палац у Сеулі.

Королівський палац Кьонбоккун у Сеулі, Південна Корея

Зверніть увагу на форму і декор дахів палацу, поєднання кольорів.

Нині, щоб ознайомитися з архітектурно-парковим мистецтвом Далекого Сходу, українцям вже не обов’язково летіти в далеку Азію. У Києві на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка відкрито експозицію «Корейський традиційний сад», де представлені зразки флори, національного зодчества. Корейські фахівці зробили копію павільйону із сеульського королівського палацу. Брама і ворота декоровані типовими азійськими орнаментами, символами.

Корейський павільйон у Києві, Україна (екстер’єр, фрагмент орнаменту)

Старовинна корейська архітектура вражаюче контрастує з ультрасучасними спорудами мегаполісів. Наприклад, сеульські парки з деревами, «розмальованими» вогнями в червоно-жовті кольори, що світяться вночі посеред урбаністичного середовища, створюють майже сюрреалістичне враження.

Сучасна архітектура Сеула, Південна Корея

Визнання східними народами високої естетичної цінності природи як безмежного космосу, мізерною частинкою якого є людина, зумовило появу пейзажного живопису. Він набув розквіту в епоху династій Тан і Сун і став провідним у китайському малярстві. Визначальна ознака цього виду творчості у східній культурі — мистецький синтез, у якому гармонійно поєднані зображення, поезія, каліграфія і друк. Ієрогліфи — назви твору, вірша або афоризму — доповнюють картину, «озвучують» її, розшифровують прихований символічний смисл.

Засновник китайського пейзажного живопису, поет, художник і музикант Ван Вей (699—759) першим став писати тільки чорною тушшю. Він настільки зближував образи живопису і поезії, що сучасники зазначали: «Його вірші подібні картинам, а його картини подібні віршам». Малюнок тушшю на папері чи шовку неможливо ні виправити, ні стерти, що потребувало неабиякої майстерності. Штрих мав бути легким, як хмара, чи сильним, як дракон. Брак кольорів компенсували безліч нюансів, які відображали деталі природного довкілля.

Ван Вей. Поет династії Тан

У китайському живописі встановилися такі жанри: «гори і води» (шань-шуй), «квіти і птахи» (хуа-няо), «люди» (жень-у-хуа), «тварини» (анімалістика).

Ван Вей. Пейзаж (жанр «гори і води»)

Як співвідносяться візуальний образ, поезія і каліграфія в пейзажній композиції? Доберіть до неї вірш Ван Вея, суголосний за настроєм.

У пейзажах «гори і води» гори уособлювали активний чоловічий початок (ян), а води — жіночий (інь). У композиціях немає лінійної перспективи, її замінила розсіяна, повітряна. Складається враження, що гірські верхівки злітають до небес, а хатинки, самотні фігурки мандрівників на крутих стежках чи групи вершників губляться, мов піщинки, у цій грандіозній панорамі. Це ще більше загострювало відчуття безкрайності Всесвіту у творах епохи Тан і Сун, зокрема на картинах основоположника «зеленого пейзажу» Лі Сисюня (651—716).

Лі Сисюнь. Пейзаж (копія доби Мін)

Розтлумачте вислів: «Не піднявшись на високу гору, не пізнаєш висоти неба. Не зазирнувши в глибоку гірську прірву, не дізнаєшся про товщину землі».

Китайські живописці винайшли оригінальний спосіб відтворення передачі безмежності простору та часу на сувої — горизонтальному і вертикальному. Горизонтальні розкручували поступово, неспішно занурюючи глядача в сюжет. Вертикальні розвішували на стінах, застосовували в ширмах (меблевих перегородках).

Одна з перших друкованих книг-сувоїв

Китайська ширма

Поміркуйте, які художні можливості відкриває видовжена форма сувою. Запропонуйте власні варіанти співвідношення зображення і каліграфії в такому форматі.

У жанрі «квіти і птахи» переважають чотири благородні образи: орхідея (втілення чистоти і благородства), хризантема (символ самотності, безсмертя), квітка дикої сливи мейхуа з п’ятьма пелюстками (уособлює п’ять першоелементів, непохитність), стрункий бамбук (символ стійкості і мудрості). Певній рослині відповідала конкретна пташка: фенікса, павича, півня і фазана зображували разом з півонією; качку — з лотосом; лелеку — із сосною. Засновниками цього жанру вважають Сюй Сі (886—975) та Хуан Цюаня (900—965).

Хуан Цюань. Начерки рідкісних птахів

Сюй Сі. Метелики та квіти гліцинії (зліва). Ні Цзань. Бамбук (справа)

Поцікавтеся самостійно іншими китайськими квітами-символами, порівняйте з українською народною квітковою символікою.

Жанр «люди» охоплював портрети, історичні та міфологічні сюжети, сцени палацового життя. Відомими майстрами цього жанру стали Янь Лібень (600—673) і Чжоу Фан (730—810). Створені живописцями образи імператорів і придворних красунь відтворювали ідеали чоловічої і жіночої краси епохи Тан.

Чжоу Фан. Фрагмент сувою

Чжоу Фан. Придворні пані з квітами в зачісках

Розпис віяла

Янь Лібень. Імператор та придворні (фрагмент сувою)

В анімалістичному жанрі тварин зображували реалістично, часто в русі, у характерних позах. Вишуканими й точними лініями без попередніх замальовок художники відтворювали хутро кішки чи рухи мавп.

Чжу Чжаньцзі. Гібони граються

Сюй Сінци. Кішка

Ці Байші. Білка і вишні

Схарактеризуйте анімалістичну картину, яка зацікавила вас.

Корейський живопис на шовку і папері має свої особливості, він більш камерний. Імітуючи спочатку китайських митців, корейські художники виробили власну манеру письма. Свідченням цього є творчість основоположника реалістичного живопису Чон Сона (1676—1759) і майстра побутових сцен Кім Хон До (1745—1806).

Кім Хон До. Танець

Чон Сон. Автопортрет

Що незвичного в композиції картини Чон Сона, який ракурс він обрав? Чи можна назвати танцювальну сцену Кім Хон До реалістичною? Чому?

Шлях японського мистецтва можна схарактеризувати як вічний пошук Краси, який приводить до осягання Істини. Мистецтву притаманне одухотворення природи, яка є джерелом натхнення і засобом вираження почуттів.

Один із найяскравіших майстрів японського мистецтва гравюри укійо-е Кітагава Утамаро (1753—1806) створив галерею портретів красунь, зібраних у серії альбомів. На них ми бачимо витончених молодих японок у кімоно. Художника цікавили не лише зовнішність, а й характер персонажів. Зображуючи сцени з повсякденного життя, митець зумів виявити яскраву палітру людських емоцій і пристрастей. Колірна насиченість гравюр у поєднанні з пластичною лінією передає цілу гаму настроїв. Утамаро концентрує увагу на виразі обличчя, граційності жестів і поз.

Кітагава Утамаро. Гребінь

Які художні деталі та нюанси характеризують граційність жінки, зображеної на гравюрі? Пригадайте особливості класичних жанрів японської поезії танка і хоку.

У творчості славетного поета-філософа Мацуо Басьо виражено душу Японії. У його тривіршах (хоку) відчувається ледь помітний сум:

На оголеній гілці

Ворона завмерла.

Осінній вечір!

Лише натяк на самотність, а мовби дотик до Вічності. Втім, саме в натяку полягає таємниця японського мистецтва, в основу якого покладено певні естетичні принципи: лаконізм, живописність, надзвичайна виразність лінії.

Таким чином образи живопису і графіки далекосхідного регіону через художню символіку передавали широкий спектр почуттів, думок, ідеалів людей.

З історії шедевра

Мистецтву найвідомішого японського художника Кацусіке Хокусая (1760—1849) притаманні самобутність, невичерпна фантазія і новаторство в царині гравюри укійо-е. Застосування митцем кількох десятків псевдонімів свідчить про наполегливі пошуки власного стилю. Недарма багато своїх творів Хокусай підписував: «художник, одержимий малюнком». Витоки творчості митця — у надбаннях багатовікової культури Японії, досягненнях китайських і європейських майстрів, які він ретельно вивчав. Вершиною творчості майстра стала серія із 46 гравюр на дереві «Тридцять шість видів Фудзі», яку відкривала славетна «Велика хвиля в Канагаві».

Велика хвиля в Канагаві

Міст Маннен у Фукагаві

Нічний вид на міст Рєгокубасі з берега річки Оммаяга

Село Секія на річці Сумідагава

Самостійно поцікавтеся іншими серіями гравюр К. Утамаро і К. Хокусая.

Декоративно-ужиткове мистецтво Далекого Сходу відоме оригінальними виробами з порцеляни, дерева, кістки, коштовного каміння, що ніби оживали під руками майстрів-віртуозів.

Китай — батьківщина порцеляни. Він дав світові неперевершені шедеври цього виду мистецтва, яке називали «білим золотом». Секрети ремесла передавалися від покоління до покоління. Які тільки поетичні порівняння не виникали для характеристики якостей давньої китайської порцеляни: «Блискуча, як гладь озера в безвітряний день, тонша за папір, мелодійна, як дзвіночок» або «Синь її близька до нефриту, чистота, як дзеркало, а звук подібний звучанню Цина». З порцеляни виготовляли фантастичні за формами і декором вази, чайники, тарілки, статуетки. Прикрашали барвистими розписами з мотивами символічних квітів, пташок, драконів тощо, також пейзажами і сценками, що копіювали жанри живопису.

Китайська порцеляна

Зверніть увагу на одяг китаянки.

Своєрідною візитівкою декоративно-ужиткового мистецтва Японії є нецке — мініатюрні статуетки, виготовлені переважно з дерева чи слонової кістки. У давнину їх використовували для прикріплення до поясів кімоно ключів, гаманців. Фігурки зображували богів, людей, тварин, кумедні сценки. Усі вони мали певне символічне тлумачення, тобто були символами щастя, добробуту, багатства, довголіття. Погладжуючи нецке, їх власник не тільки зосереджував увагу на естетичному предметі, що завжди цінувалося в японському суспільстві, а й набував душевної рівноваги. Із часом ці вироби перетворилися на справжнє мистецтво зі своєрідною пластичною мовою. Нині нецке — джерело вивчення традицій і культури Японії, воно набуло популярності серед колекціонерів.

Нецке

Отже, візуальне мистецтво Далекого Сходу, яке протягом століть досягало художніх вершин у багатьох видах і жанрах, мало значний вплив на розвиток світової художньої культури й набуло нового життя у наш час. Значущість досягнень митців Китаю, Японії, Кореї полягає в тому, що вони перетворили мистецтво на засіб духовного спілкування, морально-естетичного вдосконалення.

Мистецька скарбничка

Гравюра (від фр. graver — вирізувати) — вид графіки; тиражовані зображення, виконані шляхом друку з рельєфних поверхонь або через трафарет.

Ікебана — традиційне японське мистецтво аранжування квітів.

Нецке — мініатюрна японська скульптура, символічна фігурка, що мала прикладне походження, а нині використовується як твір мистецтва, амулет, брелок.

Пагода (із санскр. — священний, з яп., кит. — вежа скарбів) — буддистська чи індуїстська споруда культового призначення.

Сувій — смужка паперу, тканини, папірусу, пергаменту, яку намотували на паличку і згортали в трубку; форма давнього рукопису.

1. Порівняйте зразки китайської, японської і корейської архітектури та визначте (замалюйте) національні своєрідні особливості й спільні риси.

2. Схарактеризуйте основні жанри китайського живопису.

3. Який внесок видатних майстрів японської гравюри у світове мистецтво?

4. Поясніть вислови: «Людина — міра всіх речей» і «Природа — міра всіх речей». Яка з цих світоглядних позицій притаманна митцям Далекого Сходу?

5. Проведіть конкурс ікебани, завершіть його церемонією чаювання у східному стилі.

6. Практикум. (Групова робота). Намалюйте на папері або тканині у вертикальному видовженому форматі серію композицій у жанрі «квіти і птахи». Оберіть єдиний для групи східний мотив (лотос, орхідея, бамбук, хризантема). Складіть із малюнків сувій або ширму (на вибір). Заздалегідь підготуйте конструкцію основи. Подаруйте кращу ширму інтернату для людей похилого віку.Людина — мірило всіх речей

Ганна ШЕРМАН, «День»

Якщо вилучити з узагальнено-історичного контексту крилату тезу
про те, що людство, сміючись, розлучається зі своїм минулим, і спробувати
занурити його у предметно-матеріальний простір власного побуту, то, спираючись
на досвід подібних занурень, можна констатувати: це дуже клопітно і аж
ніяк не смішно.

У більшості своїй речі, що вийшли з активного вжитку, незалежно від
їхнього первинного призначення, можна класифікувати таким чином:

а) морально застарілі, але такі, що не втратили функціональної придатності;

б) вимагають дрібного ремонту з можливістю подальшої реабілітації;

в) не підлягають відновленню, але придатні на запчастини;

г) втратили матеріальну, але що зберегли меморіальну цінність;

д) втратили будь-яку цінність і потенційну придатність.

Виходячи з даної класифікації, можна розглядати основні концепції матеріальної
культури однієї окремо взятої житлоплощі. Модель перша — «меморіальна музей-квартира»
— не передбачає вихідних категорій, за винятком харчових відходів, однак
передбачає сувору систематизацію і належні умови зберігання всього, що
нажито непосильною працею.

Модель друга — під кодовою назвою «у господарстві все згодиться», так
само існуюча за принципом «все вносити — нічого не виносити», на відміну
від першої, базується на позбавленому сентиментальної скрупульозності банальному
складуванні всілякого непотребу та окремих його частин: від паркетин та
іржавих шпінгалетів до шкарпеток від першого шлюбу — «на ганчірочки».

Але в боротьбі, котра неминуче виникає за життєвий простір, найкраще
озброїтися нетлінним, на відміну від накопиченого добра, принципом: людина
— мірило всіх речей. А тому не варто боятися розлучень із побитими міллю
реліквіями минулої розкоші. Є насолода в бою!

Якщо за минулі п’ять років у вас так і не дійшли руки перелицювати чудове
ратинове пальто бабусиної двоюрідної сестри — це вірна ознака того, що
його скорботна година настала. Те ж можна сказати і про так і не перефарбовані
у чорний колір рожеві шорти зі слідами полинялої на них при пранні зеленої
футболки. Парадоксальний психологічний феномен очисної акції полягає в
тому, що поставлений біля сміттєвого контейнера вантаж нездійснених намірів
здатний доставити задоволення анітрохи не менше, аніж чергова обновка.
Реалізація можливості позбутися непотребу на тлі неможливості придбати
необхідне дає приголомшуючий ефект моральної сатисфакції.

Стосовно склотари, макулатури і брухту, — наберіться рішучості здати
їх негайно або зізнатися собі в тому, що ви не зробите цього ніколи. Дивлячись
у вікно на трудовий ентузіазм місцевих «бомжів», ви повною мірою відчуєте
силу благодійницького жесту, що ушляхетнює.

І головне, з чим варто розлучитися — це з ілюзією вигідно продати продавлений
диван, котрий стоїть на балконі, радіоприймач «Рігонда», котрий займає
половину кухні та п’ять телефонних апаратів різного ступеню укомплектованості
в картонному ящикові на шафі. Самовивіз у гараж сусіда-Самодєлкіна — єдина
умова, яку ви поставите йому, завмираючи від власної щедрості.

Ренесанс барахолок, який переживає нині ринкова економіка, на жаль,
не відродив до життя поважну професію збирача старих речей, якого, як свідчать
старі фільми і ще старші очевидці, можна було без побоювання запросити
додому і збути те, що відслужило свій вік дрібним оптом на взаємовигідних
умовах. Проте, це аж ніяк не привід перетворювати тримірний, але малогабаритний
простір власного житла ані на блошиний ринок, ані на меморіальний комплекс.
Тим паче, що позбутися непотребу можна без збитків для власної бережливості
і сентиментальної прихильності до старих речей, ступінь якої кожний визначає
для себе сам.

 

Теетет (Платон) — Вікіпедія

Діалоги Платона

Діалоги дані в послідовності, встановленій Трасіллом із Міледи
(Діоген Лаертський, книга III)

Перша тетралогія :
Євтифрон, або Про благочестя
Апологія Сократа
Критон, або Про належне
Федон, або Про душу
Друга тетралогія :
Кратил, або Про правильність імен
Теетет, або Про знання
Софіст, або Про суще
Політик, або про Царську владу
Третя тетралогія :
Парменід, або Про ідеї
Філеб, або Про насолоду
Бенкет, або Про благо
Федр, або Про любов
Четверта тетралогія :
Алківіад Перший
Алківіад Другий, або Про молитву
Гіппарх, або Грошолюб
Суперники, або Про філософію
П’ята тетралогія :
Феаг, або Про філософію
Хармід, або Про поміркованість
Лахет, або Про мужність
Лісій, або Про дружбу
Шоста тетралогія :
Евфідем, або Сперечальник
Протагор, або Софісти
Горгій, або Про риторику
Менон, або Про чесноти
Сьома тетралогія :
Гіппій перший, або Про прекрасне
Гіппій другий, або Про належне
Іон, або про Іліаду
Менексен, або Надгробне слово
Восьма тетралогія :
Клітофонт, або Вступ
Держава, або Про справедливість
Тимей, або Про природу
Критій, або Атлантида
Дев’ята тетралогія :
Мінос, або Про закон
Закони, або Про законодавство
Післязаконня, або Нічна рада, або Філософ
тринадцять Листів

«Теетет» (грец. Θεαίτητος) — один із діалогів Платона другої тетралогії (разом із діалогами «Софіст», «Кратіл» і «Політик»). Написаний приблизно 369 року до н. е., він присвячений розкриттю безпомічності сенсуалізму в розкритті істини.

 • Сократ — вчитель Платона, у чиїй особі автор виклав свої власні філософські погляди.
 • Теетет, син Ефронія-сунійця, під час діалогу з Сократом — молодий юнак, учень Теодора, згодом — хоробрий воїн і видатний математик.
 • Теодор — видатний математик, вчитель Платона і Теетета, є також персонажем діалогів «Софіст» і «Політик».

В інтродукції дійовими особами є Евклід і Терпсіон.

Вступ. Евклід, відомий мегарський філософ і учень Сократа, зустрічається з якимсь Терпсіоном. Евклід пропонує прочитати записану ним розмову Сократа з молодим Теететом і кіренським математиком Феодором про знання. Зображується знайомство Сократа через Феодора з юним і обдарованим Теететом і їхня бесіда про мудрість і знання в загальній формі. В бесіді Сократа ставиться питання про те, що таке знання в точному сенсі слова.

Перша частина. Говориться, що знання не є лише особисте знання (наприклад, геометра чи шевця), тому що будь-яке таке знання передбачає знання взагалі. Так само в математиці раціональні та ірраціональні числа передбачають знання того, що таке число взагалі. За цим слідує інтермедія про повивальне мистецтво Сократа.

Друга частина. Тут обговорюється думка про те, що чуттєве сприйняття світу не дає знання про нього.

Суцільна плинність чуттєвості. Чуттєве сприйняття постійно змінюється, тому все, взяте в чистому вигляді, є непізнаваним. Крім суцільного руху в бутті повинні бути також і стійкі моменти.

При плинності неможливе порівняння чуттєвих предметів. Реальне сприйняття речей засноване на їх порівнянні між собою, а чисте чуттєве відчуття не дає можливості порівнювати речі між собою. Тому той, хто визнає тільки чуттєве відчуття, нічого не розуміє в знанні.

Пояснення сенсуалістами руху. Все рухається, але рух буває двох видів — активний і пасивний. Те, що вважається стійким і постійним, є лише результатом зіткнення цих двох видів руху. Наприклад, білого кольору не існує в речах, а тільки в зорі. Сократ робить висновок, що немає ніякої різниці між реальним і уявним становищем речей. Всюди рух набуває тільки різного змісту, в залежності від суб’єкта, який його сприймає. Все це, за Сократом, пов’язане зі вченням Гомера, Геракліта і їхніх послідовників, а саме що все тече на зразок річки. Саме людина, тобто людська чуттєвість, є міра всіх речей.

Аргументація з точки зору критерію знання. В розмову вступає геометр Феодор і ставиться питання, чи не виходить так, що у людей, богів, свиней та інших живих істот однакове знання. Всі живі істоти однаково мудрі, тому не можна ні про що сперечатися і істинним для кожного є те, що йому здається. Сократ іронічно встановлює неможливість абсолютного сенсуалізму через відсутність в ньому якогось іншого критерію, крім чуттєвого сприйняття. Надалі Феодор відступає і знову відновлюється розмова з Теететом. Висловлюється думка, що в разі нерозуміння мови чужинця цю мову ми і сприймаємо тільки чуттєво, але не розуміємо значення вимовлених слів. З точки зору Протагора, чуттєвість і тут продовжує бути знанням, але тільки знанням чутних слів, позбавлених сенсу.

Нестійкість знання в чуттєвому поданні. Якщо знання є тільки чуттєве відчуття, то уявлення про який-небудь предмет і тим більше пам’ять про нього під час відсутності безпосереднього відчуття не мали б ніякого стосунку до знання. Інакше вийшло б, що людина в один і той же час і знає речі, і не знає їх.

Категоріальний релятивізм правильної думки. Сократ іронічно захищає Протагора, кажучи, що зведення знання до чуттєвості зовсім не призводить до відсутності відмінності між мудрим і немудрим, здоровим і божевільним. Якщо хворому солодке здається гірким, то це зовсім не означає, що немає різниці між солодким і гірким, а тільки те, що в даному випадку ми маємо справу саме з хворим, а не зі здоровим. Відповідно потрібно міркувати про мудрого. Ідеально справжніх уявлень не існує, але існують уявлення більш і менш справжні, залежно від людини. Далі слідує інтермедія, в якій Сократ і Феодор говорять один одному компліменти і викладається колишню тезу про відносність усякого знання.

Висновки. По-перше, істинним виявиться для всякої живої істоти все те, що вона чуттєво сприймає. Наводяться численні приклади нескінченної і суперечливої різноманітності знання. Та ця відносність можлива тільки завдяки тому, що є щось абсолютне, яке в діалозі називається богом. Прославляються філософи і мудреці, які більше за інших знають про абсолютне.

По-друге, все, що здається різним, повинно мати свій нерухомий принцип. Якщо ми говоримо, що людина — міра всіх речей, то, значить, ми абсолютизуємо самий принцип людини.

По-третє, зводячи чуттєвість в принцип знання і проповідуючи загальну плинність, ми стаємо людьми немислячими. Говориться, що обидва принципи, рухливий і нерухомий, ще підлягають ретельному дослідженню.

По-четверте, логічне дослідження знання як плинної чуттєвості призводить до того, що жодного предмета не можна ні сприйняти, ні назвати. Сприйняття зникає в момент нашого відчуття, а назва — в мить його називання. Гераклітівці визнають, що кожної миті речі інші. Теорія загальної нерухомості теж не влаштовує співрозмовників діалогу.

Тому, по-п’яте, співрозмовники приходять до висновку, що якщо зір і слух розрізняються між собою не тільки зором і не тільки слухом, але і якоюсь третьою здатністю. Це розум, що надає тотожності, відмінності, подібності і т. д. Якщо знання не виникає разом з чуттєвими відчуттями, то істину речей не можна зрозуміти тільки за допомогою однієї плинної суті, але необхідно вдатися до умовиводів. А це приводить до думки про те, що знання зовсім не є чуттєвість, а принаймні правильні думки, правильне уявлення чи здоровий глузд. Однак і цього мало, щоб характеризувати сутність знання.

Третя частина. Мова йде про те, що знання не є тільки правильною думкою. Якщо брати думку саме як думку, то нічого не можна сказати ні про її істинність, ні про хибність.

Критерії правильності містяться не в процесах пізнання. Після інтермедії стверджується, що неможливо, щоб щось одне відоме вважали за щось інше відоме, або відоме — за невідоме, або щось невідоме — за інше невідоме. Але хибну думку можна мати, сприймаючи відоме не за те, чим воно є, а за інше. Звідси робиться висновок, що при дослідженні можливості помилкової думки необхідно відштовхуватися не від знання або незнання, а від буття чи небуття.

Неможливо мати хибну думку про неіснуюче, бо про неіснуюче взагалі не можна мати якусь думку.

Хибна думка як інша думка: коли одне сприймають за інше, це хибна думка. Ставиться питання чи можлива за цієї умови інша думка, крім хибної? Адже якщо мислення є розмовою душі самої з собою і вона мислить два різних або протилежних предмета, то душа не прийме один з них за інший.

Правильну думку взагалі визначити неможливо без чистого знання як такого. Правильна думка не полягає ні в правильному мисленні, тому що мислення не є думкою, ні в самому факті правильної думки, ні в співвідношеннях мислення і думки, тому що це співвідношення вічно змінюється і містить в собі найрізноманітніші ступені істинності чи хибності. Мислення часто буває заплутаним і тому теж не може вважатися правильним думкою. Володіючи теоретично якимись знаннями, можна використовувати не ті знання, які потрібно. Таким чином, визначати знання потрібно взагалі без використання поняття думки.

Четверта частина. Знання не є правильною думкою з поясненням.

Пояснення у вигляді слів як таких. Пояснення не є просто словами, бо сама́ правильна думка теж виражається словами.

Пояснення у вигляді цілісної структури слів. Цілісна структура слів не складається з окремих розрізнених букв або звуків, що мають своє власне значення. Розрізнені елементи, взяті разом, є всім, але це все ще не є ціле. З іншого боку, в цілому, наскільки воно б не було індивідуальним, немає нічого, крім його частин. Отже, ціле перебуває в кожній своїй частині. Тому окремий звук складу несе на собі сенс того складу, до якого він належить. Елементи цілого, хоча вони і позбавлені сенсу щодо цього цілого, коли беруться розрізнено, отримують повну осмисленість, коли беруться разом з цілим, подібно до того як частини колісниці не є колісницею, але складають саме колісницю, а не купу деталей. Правильна думка складається тільки за умови правильної послідовності її складових звуків. Отже, правильна думка про предмет можлива лише за участі в думці справжнього знання про цей предмет.

Пояснення у вигляді вказівки на відмітну ознаку речі. Для того щоб відмітна ознака речі характеризувала саме річ, вже треба знати саме річ. Якщо не знати речі, то всі приписувані їй ознаки виявляються загальними і розрізненими поняттями, застосовними до будь-чого. Але розрізнення однієї речі і іншої вже є не правильною думкою, а знанням.

Висновки. Формулюються три основних неправильних розуміння знання — як відчуття, як правильної думки і як правильної думки з поясненням. Наприкінці йдеться знову про повивальне мистецтво Сократа і про його виклик до суду за доносом Мелета.

 • Платон Сочинения в четырех томах. Т. 2 / Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса; Пер. с древнегреч.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та: «Изд-во Олега Абышко», 2007.— 626 с.

Софісти — Вікіпедія

Софісти — давньогрецькі мудреці 5-4 століть до н. е., які були мандрівними експертами з різних предметів, включаючи ораторське мистецтво, граматику, етику, літературу, математику, та елементарну фізику. Вони не формували якусь певну школу, але мали спільні інтереси. У філософії вони атакували тлумачення реальності елейців і намагалися пояснити феноменальний світ. Їхня освітня програма базувалася на віруванні, що чеснотам можна навчити. Через їхнього противника Платона, вони набули поганої слави — філософських шахраїв, що більше зацікавлені в грошах і престижі, аніж у правді. У римський період термін софіст означав просто вчителя риторики.

Слово «софізм» означає міркування, побудовані таким чином, що містять навмисне допущену помилку і, звичайно, приводять до хибних висновків. Часто диспути софістів перетворювалися на безрезультатні суперечки, звідки й одіозне значення софіст — людина (оратор), яка готова за допомогою будь-яких прийомів захищати певні тези, не враховуючи об’єктивну істинність чи хибність цих тез.

Початково «софіст» мало значення майстер, художник, мудрець, однак з другої половини 5 століття до н. е. термін набув спеціального змісту, що пов’язане власне з діяльністю софістів. Софісти — це перші в світовій історії платні вчителі мудрості, давньогрецькі педагоги. Найвідомішими серед них були Протагор, Горгій, Антифонт, Продік, Гіппій, Лікофрон. Софісти також були першими в історії сучасної цивілізації представниками інтелігенції. Софізм породив новий тип соціальних стосунків між вчителем та учнем — рівноправне взаємовигідне спілкування. Вони навчали самостійно мислити і переконувати інших людей, що нерозривно пов’язано із утвердженням демократії у давньогрецьких полісах.

Софістика та натурфілософія[ред. | ред. код]

У давньогрецькій натурфілософії людина ніяк якісно не виділялася із природи, що не могло задовольнити софістів, які поклали саме людину, а не атом, як початок всіх речей. Крім того, натурфілософія не виробила ніякого придатного світогляду, що забезпечував би свободу індивіда від колективу, а навпаки, повністю підкоряла його інтереси інтересам держави. Проте софісти були спадкоємцями прадавньої філософії, багато хто з них були учнями натурфілософів. Так Протагор був учнем Демокріта, що сам обрав собі його в учні, побачивши, як той струнким геометричним способом зв’язував дрова, коли був їхнім носильщиком.

Софісти на відміну від натурфілософів, поставили проблему буття не як проблему речовини, а як проблему свідомості. Вони вперше висунули ідею про «буття для себе», у той час як раніше мова йшла про «буття в собі». Якщо натурфілософія була заснована на безпосередньому сприйнятті кругообігу речовини у світі, то у софістів об’єктивний, інтуїтивно даний космос відійшов у бік, поступившись місцем суб’єктові і його звільненому мисленню.

Особливості світогляду софістів[ред. | ред. код]

Софісти були суб’єктивістами, скептиками, раціоналістами, сенсуалістами, індивідуалістами. Основою їхнього світогляду був вислів Протагора «Людина є міра всіх речей». Їхній суб’єктивізм проявлявся в тому, що істина не мислилася ними як щось єдине для всіх. Софісти вважали, якщо всі думають по-різному, то й істина в кожного своя, і уявлення про прекрасне й потворне в кожного своє, і взагалі всі поняття як філософії, так і моральності відносні.

Факт відносності всього — головна засада всього світогляду софізму. Якщо все відносно й залежить від суб’єктивного смаку, що розуміється як єдиний критерій істинності, то виходить, що геть усе істинне. Однак саме суб’єктивізм, привнесений у теорію пізнання, сприяв тому, що вперше в історії філософії могло бути поставлене питання, як співвідносяться із навколишнім світом наші думки про нього. Філософія, що стояла на щаблі космологічної об’єктивності, в принципі не здатна була задатися таким питанням, тому що мислення вважалось тотожним із буттям. Це приводило до нерозвиненості форм доказовості й логічних визначень.

В області гносеології софісти не виробили певної теорії, цьому заважала їхня надто велика увага до психологічних процесів, цікавість до строкатості людського життя. Вони прагнули перевести об’єктивні цінності на мову відчуттів, що приводило їх до сенсуалізму. Для софістів те, що не підпадає під відчуття, було примарою.

Софістам був також властивий скепсис щодо можливостей людини пізнати буття. Так Горгій (483—375, учень Емпедокла), приїхавши в Афіни в 427 до н. е., вразив усіх красномовством, тому що міг висловитись без підготовки на будь-яку тему. У своїх промовах він розвивав скептицизм, основні положення якого зводив до наступних трьох пунктів:

 • зовсім немає ніякого буття;
 • якщо воно і є, то непізнавано;
 • якщо воно є й пізнавано, все-таки істину про буття передати неможливо.

Ставлення до релігії та моралі[ред. | ред. код]

Протагор говорив наступне: «Про богів я не можу знати ні того, що вони існують, ні того, що їх немає. Тому що багато чого перешкоджає мені: і неясність питання, і стислість людського життя». Відомо, що він був вигнаний афінянами за безвір’я, а його книги відбиралися й спалювалися. Разом з тим не можна назвати софістів атеїстами. Вони переборювали абстрактну мудрість натурфілософії скептично, деструктивно, не бачили у бутті ніяких об’єктивних опор для людських культурних цінностей, для моральності, а просто перетворили його в об’єкт довільної, суб’єктивно-ігрової активності свідомості.

Добро є те, вважали софісти, що корисно людям. Душа є почуття і більше нічого. Але, попри цей свій сенсуалізм, софісти віддавали пріоритет внутрішньої моральності перед законом, передбачивши в цьому філософію Сократа. Так Лікофрон вважав, що держава повинна піклуватися не тільки про закон, але і про моральність громадян, тому що непідкріплений внутрішнім переконанням закон перетворюється у простий договір, гарантію особистих прав, зробити ж громадян добрими й справедливими він не може. Гіппій вважав, що наклеп — гірше за все, навіть злодійство, тому що за допомогою нього втрачається найдорожче — ставлення близьких.

Платон вважав, що з діяльності софістів почалася загальна зарозумілість і беззаконня. Всі стали безстрашні, безбоязність у свою чергу породила безсоромність. Софістів він називав найманими мисливцями за багатими юнаками, торговцями наук, борцями, що займаються словесними змаганнями й сперечаннями (Платон. Софіст. 231 D). Так, Протагор одного разу вимагав плати зі свого учня Еватла, а коли той зауважив, що ще не виграв справи у суді, Протагор відповів: «Якщо ми подамо в суд, і справу виграю я, то ти заплатиш, тому що виграв я; якщо виграєш ти, то заплатиш, тому що виграв ти».

Аристотель також вважав, що софістика є мудрість гадана, а не справжня, і софісти ті, хто вміє наживати гроші від вигаданої, але не справжньої мудрості. По-іншому до своєї діяльності ставилися самі софісти. Протагор говорив своєму учневі: «Пробувши день із мною, ти повернешся додому, ставши кращим». Протагор вважав, що він очищав юнаків від думок, що перешкоджають засвоєнню наук, які стосуються душі.

Справа в тому, що софістами називали себе багато тих, хто дійсно були знавцями мудрості, так і ті, хто займався лише словесними сперечаннями. Тому неможливо дати однозначну оцінку їхньої діяльності. Хоча із софістів почався занепад філософії як вільної духовно-пізнавальної творчості, тому що вони першими виявили прецедент викладання філософії за гроші.

Складно перелічити те, що першими відкрили софісти, хоча все це пов’язане не із космосом, математикою й геометрією, а мовою, логікою та життям людини у суспільстві. Протагор першим висловив думку: «Про всяку річ є дві думки, протилежні одна одній». З них він створював діалог. Із цього висловлення видно, що саме софісти дали поштовх розвитку діалектики, поштовх мистецтву не тільки сперечатися, але й доводити, шляхом суперечки пізнавати істину.

Протагор також ввів словесні змагання — диспути. Введення діалогічної мови змушувало розвиватися думку, що рухається між протиріччями та шукає з них вихід. Софісти залучали у міркування те, що нині називають «софізмами», і не приділяли належну увагу міркуванню по суті, розвиваючи лише словесне красномовство. Однак цей етап діалогів необхідно було пройти, щоб виховати мову та духовну стійкість.

Протагор також першим поділив мовлення на чотири типи: прохання, питання, відповідь, наказ. Ці види він назвав «корінням мовлення» (на відміну від натурфілософічного формулювання — «корінням промов»). Взагалі необхідно відзначити, що софісти вперше приділили належну увагу мові. Їх можна назвати першими мовознавцями та філологами. Софісти вперше почали вживати складені мовні конструкції та вишукані поетичні обороти. Вони значно збагатили лексику не тільки за рахунок створення нових слів, але й повернення із забуття старих.

Софісти були першими, хто викладав ораторське мистецтво платно. Для них наука красномовства стала способом заробітку. Заради того, щоб навчити своїх учнів мистецтву переконування і доведення своєї думки, вони акцентували увагу на двох техніках: діалектиці і риториці. Основними засобами, якими навчали софісти своїх учнів, були використання софізмів і контроверсій. Ці два прийоми вирізняли промови софістів від виступів інших ораторів. Контроверсії були важливими для софістів, адже вони вважали, що хороший ритор має вміти обстоювати і власну, і цілком протилежну їй думку. Таким способом розвивалося вміння знаходити чіткі, переконливі аргументи до будь-яких тез. Для софістів основною метою було виграти в суперечці, аби довести свою майстерність у володінні словом. Вони були переконані, що немає однієї істини, а існують різні думки, рівні між собою за значущістю, та «істиною» стає лише та думка, що буде більш переконливо доведена ритором.

Софісти не обмежувались у своїх промовах лише темами, у яких вони були обізнані. Для них не існувало тем, з яких вони не змогли б вступити в суперечку, адже їхня майстерність досягала такого рівня, що їм вдавалось говорити про зовсім невідомі їм речі та все одно переконувати слухачів та противника у своїй рації. Головною метою було підібрати підхід до авдиторії, догодити їй і пристосувати свою промову до неї. На відміну від підходу Платона, ритори-софісти не робили акценту на передачі вищої істини, а найважливішим для них було довести свою рацію.

Першим софістом, промови якого слугують чудовим прикладом софістичного підходу, є Горгій. Одна із найвідоміших його промов – «Похвала Гелені», яка стала вагомим внеском у риторичне мистецтво. У цій промові Горгій ставить собі за мету зробити майже неможливе – виправдати Гелену, про яку в народу вже побутувала негативна думка. Методом подвійних опозицій, нанизування повторюваних позитивних якостей і проникливих послідовних аргументів, Горгій Леонтинець поступово очищує заплямовану репутацію жінки. Пізніше засоби, якими послуговувався у своїх промовах Горгій, Арістотель описав як «горгіанські фігури». Усі ці фігури промовляли до слухачів найбільш доступно, варіюючись залежно від типу промови та авдиторії.

Софізми — це міркування, засновані на навмисному порушенні законів логіки, на вживанні помилкових аргументів. Спочатку софісти вчили прийомам доказу і спростування, відкрили ряд правил логічного мислення, але незабаром відійшли від логічних принципів і всю увагу зосередили на розробці логічних прийомів, заснованих на зовнішній схожості явищ, на тому що подія витягується із взаємозв’язку подій, на багатозначності слів, на підміні понять і так далі. Вважається, що широке використання софізмів характерне молодшим софістам (Фразімах, Критій, Алкідам, Лікофрон, Нолемон, Гіпподам).

Розрізняють такі види софізмів:

 • софізм «учетверіння терміну» — силогічний умовивід, в якому порушено правило простого категоричного силогізму: у кожному силогізмі повинно бути лише три терміни. Зумисне помилкове міркування будується із використанням нетотожних, але зовні схожих понять. Наприклад, «Злодій не бажає придбати нічого поганого. Придбання хорошого є справа добра. Отже, злодій бажає добра».
 • софізм недозволенного процесу — силогічний умовивід, в якому порушено правило простого категоричного силогізму: термін, не розподілений (не узятий у всьому об’ємі) в одній з посилок, не може бути розподілений (узятий у всьому об’ємі) у висновку. наприклад, усі птахи мають крила — деякі яйцеродні мають крила.
 • софізм збірного середнього терміну — силогічний умовивід, в якому порушено правило простого категоричного силогізму: середній термін має бути розподілений (узятий у всьому об’ємі) принаймні в одній з посилок. Наприклад, деякі люди вміють грати на скрипці — всі дипломати-люди — всі дипломати уміють грати на скрипці.

10 известных речей на английском языке и чему из них можно научиться

Речь — это важный элемент языка, который мы все используем в повседневной жизни. А как насчет речи ?

Речь — это официальное обращение к аудитории с целью убедить, убедить, вдохновить или проинформировать. От исторических моментов до наших дней английский язык дал нам несколько выдающихся примеров устной речи. Разговорный английский — мощный инструмент в правильных или неправильных руках. Он может изменить мир и уже изменил его.

Мы выбрали десять самых известных выступлений на английском языке. Они варьируются от знаменитых, меняющих мир отрывков риторики до наших личных фаворитов, но, что наиболее важно, они все еще вызывают наши эмоции, когда мы слышим их сегодня. Мы изучили каждый на предмет уловок ораторского искусства. После каждой речи вы найдете несколько пунктов, в которых описаны ее наиболее отличительные риторические особенности, а также причины, по которым спичрайтер должен их включить.

Вспомните этих прославленных риторов в следующий раз, когда вам придется выступить с публичной речью — будь то свадьба, церемония награждения или бизнес-конференция.

Прокрутите этот пост до конца, чтобы узнать о важных советах по созданию речей.

Не бойтесь произносить речи на английском!

Нажмите здесь, чтобы купить этот анализ речи в виде электронной книги менее чем за 1 доллар США

Нажмите на обложку, чтобы купить книгу за 99 центов!

1. Мартин Лютер Кинг У меня есть мечта 1963


У нас не могло быть статьи о выступлениях без упоминания этой.Невероятно известный и культовый Мартин Лютер Кинг изменил характер речи.

У меня есть мечта, что однажды в Алабаме, с ее злобными расистами, с губернатором, у которого с губ капают слова вмешательства и аннулирования, — однажды прямо там, в Алабаме, маленькие черные мальчики и черные девочки смогут присоединиться руки с маленькими белыми мальчиками и белыми девочками как сестры и братья.

Сегодня у меня есть мечта.

Мне приснился сон, что однажды каждая долина возвысится, и все холмы и горы понизятся, неровности сделаются равнины, а кривые сделаются прямыми, и слава Господня явится и вся плоть увидит это вместе.

Что делает эту речь отличной?

Абстрактные существительные типа « мечта » невероятно эмоциональны. Наши сны являются интимной частью нашего подсознания и выражают наши самые сильные желания. Сны принадлежат области фантазии; неземных, возвышенных переживаний. Повторение Кингом простой фразы «У меня есть мечта» вызывает в нашем сознании картину мира, в котором существуют полное равенство и свобода.

— Он объединяет простоту языка с искренностью. : то, что стремятся сделать все убедительные речи!

— Использование времен: Кинг использует будущего времени («сможет», «будет», «будет сделан» »), что придает его сну уверенность и заставляет его казаться немедленным и реальным.

— Благодаря своей библейской риторике , речь Кинга читается как проповедь. Последний абзац, который мы процитировали здесь, содержит библейских слов и образов.

2. Король Георг VI Радиоадрес 1939

Эта речь была возвращена к жизни недавно благодаря фильму Речь короля (2010). Хотя Георг VI никогда не войдет в историю как один из одаренных ораторов мира, его речь наверняка запомнится.

В этот тяжелый час, возможно, самый судьбоносный в истории, я посылаю каждому дому моего народа, как дома, так и за границей, это послание, обращенное к каждому из вас с такой же глубиной чувств, как если бы я мог переступить порог и поговорить с вами сам.

Второй раз в жизни большинства из нас мы находимся в состоянии войны.

Снова и снова мы пытались найти мирный выход из разногласий между нами и теми, кто сейчас является нашими врагами, но тщетно.

Что делает эту речь отличной?

— Всего 404 слова, речь впечатляюще экономична с языком. Его короткая длина означает, что каждое слово имеет значение и привлекает внимание аудитории.

— это отличный пример того, как спичрайтеры используют превосходной степени . Георг VI называет этот момент «самым роковым в истории». Ничто так не привлекает внимания людей, как слова «это самое важное» или «лучшее».

— « We », « us » и « I »: это очень личное выступление. Георг VI использует первое лицо, «я», чтобы обратиться к каждому, кто слушает речь. Он также говорит от третьего лица: «мы в состоянии войны», чтобы объединить британский народ против общего врага: «они» или Германии.

3. Уинстон Черчилль Сражаемся на пляжах 1940


Черчилль — это символ великой речи.Всю свою жизнь Черчилль боролся с заиканием, из-за которого ему трудно было произносить букву «с». Тем не менее, благодаря произношению и репетициям он стал одним из самых известных ораторов в истории.

… мы будем защищать наш Остров, чего бы это ни стоило, мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на высадке, мы будем сражаться на полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся, и даже если, во что я ни на мгновение не верю, этот остров или большая его часть будут порабощены и голодны, наша Империя за морем, вооруженная и охраняемая британским флотом, продолжит бороться, пока, в доброе время Бога, Новый Мир, со всей своей мощью и мощью, не выступит на помощь и освобождение старого.

Что делает эту речь мощной?

Структурное повторение простой фразы «мы будем…»

Активные глаголы , такие как «защищаться» и «сражаться», чрезвычайно мотивируют, поднимая настроение аудитории Черчилля.

— Очень длинных предложений. доводят речь до кульминации: «Спасение и освобождение стариков», увлекая слушателей. То же самое происходит в музыкальных произведениях: композиция создает крещендо, которое часто вызывает эмоции у слушателей.

4. Елизавета I Выступление перед войсками 1588

«Королева-девственница» Елизавета I произнесла эту речь в решающий момент в истории Англии. Это замечательная речь в чрезвычайных обстоятельствах: она произносится женщиной и затрагивает вопросы пола, суверенитета и национальности.

elizabeth-at-tilbury

Я пришел среди вас, как вы видите, в это время не для моего отдыха и развлечения, а для того, чтобы в разгар битвы и в разгар битвы жить и умереть среди всех вас; сложить за Бога моего, за мое царство и мой народ, мою честь и мою кровь, даже в прахе.Я знаю, что у меня тело слабой и немощной женщины; но у меня сердце и желудок короля, а также короля Англии, и я считаю гнусным презрением, что Парма, Испания или любой европейский принц осмелится вторгнуться в пределы моего королевства; Я сам возьмусь за оружие, я буду вашим генералом, судьей и вознаграждающим за все ваши добродетели в этой области.

Что делает эту речь отличной?

— Элизабет игнорирует различия в социальном статусе и говорит, что она «будет жить и умереть среди (своих войск)».Это дает ее речи очень включающее сообщение .

— Она использует антитезис , или противоположные идеи. Чтобы решить проблему своей женственности — быть «слабой и немощной женщиной» — она ​​быстро подчеркивает свои мужские качества: то, что у нее «сердце и желудок короля».

— Элизабет берет на себя роль защитника : много повторений местоимений «я» и «я сам», чтобы показать, насколько активна она будет во время битвы.

5.Вождь Джозеф Речь о капитуляции 1877

Мы включили эту речь, потому что в капитуляции вождя Джозефа есть что-то чрезвычайно грубое и унизительное. Это необычная речь, в которой сочетается уязвимость и гордость, и она заслуживает внимания.

Скажите генералу Ховарду, что я знаю его сердце. То, что он сказал мне раньше, у меня в сердце. Я устал бороться. Наши начальники убиты; Зеркало мертв, Та Хул Хул Шут мертв. Старики все мертвы.Да или нет говорят молодые люди. Тот, кто вел молодых людей, мертв. Холодно, и у нас нет одеял; маленькие дети замерзают насмерть. Мои люди, некоторые из них, убежали в горы, и у них нет ни одеял, ни еды. Никто не знает, где они — возможно, замерзли насмерть. Я хочу найти время, чтобы найти своих детей и посмотреть, сколько из них я найду. Может, найду их среди мертвых. Слушайте меня, мои начальники! Я устал; мое сердце больно и грустно. С того места, где сейчас стоит солнце, я больше не буду сражаться вечно.

Что делает эту речь хорошей?

— Эта речь является прекрасным примером того, как не носитель языка может сделать английский язык своим. Риторика вождя Джозфа сохраняет чувства и культуру индейского индейца, говорящего на нем, и тем более трогательна для этого.

— Простые, короткие предложения.

Декларативные предложения , такие как «Я знаю его сердце» и «Это холодно», знакомят слушателя с неопровержимыми фактами, с которыми трудно спорить.

6. Эммелин Панкхерст Свобода или смерть 1913

Традиционно молчаливые женщины, как правило, не упоминаются в риторике. Однако все изменилось с приходом феминизма. В своей борьбе за право голоса Панкхерст и другие протестующие были вынуждены обрести голос.

Вы предоставили это женщинам на своей земле, мужчины всех цивилизованных стран предоставили это женщинам, чтобы они сами работали над своим спасением. Так поступаем мы, женщины Англии.Человеческая жизнь для нас священна, но мы говорим, что если какая-то жизнь будет принесена в жертву, она будет нашей; мы не сделаем этого сами, но поставим врага в такое положение, когда ему придется выбирать между предоставлением нам свободы или смертью.

Что делает эту речь отличной?

Прямое признание своей аудитории через местоимение you .

— Панкхерст использует резкие, непримиримые контрастов , чтобы подчеркнуть серьезность суфражисток.Бинарные понятия, такие как мужчины / женщины, спасение / проклятие, свобода / заключение и жизнь / смерть, играют важную роль в ее речи.

7. Джон Ф. Кеннеди Решение полететь на Луну 1961


Великие моменты требуют отличных речей. Простота риторики Кеннеди сохраняет чувство удивления, когда он выходит за рамки человеческих возможностей на этом грандиозном мероприятии для науки и техники.

Выбираем полет на Луну.Мы решили отправиться на Луну в этом десятилетии и заняться другими делами не потому, что они легкие, а потому, что они трудны, потому что эта цель послужит для организации и измерения лучших из наших энергий и навыков, потому что эта задача — одна. что мы готовы принять, одно мы не желаем откладывать, второе, которое мы намерены выиграть, и другие тоже.

Что делает эту речь отличной?

— Простые структуры предложений: «Мы решили отправиться на Луну» = Тема + Глагол + Дополнение.Грамматическая простота предложения позволяет аудитории задуматься о важных понятиях, то есть о выборе. Повторение подчеркивает это.

— Кеннеди использует указательных (или указывающих) местоимений , например. « это десятилетие», « это цель», чтобы создать ощущение срочности; чтобы показать, насколько близки к успеху США.

8. Шекспир Буря Акт 3 Сцена 2 ок. 1610

Конечно, любой список великих речей был бы неполным без упоминания мастера риторики, самого Барда.Если бы вы увидели церемонию открытия лондонских олимпийских игр, вы бы заметили, что Кеннет Брана произнес речь Калибана из The Tempest .

Miranda_-_The_Tempest_JWW

Не бойся; остров полон шума,

Звуки и сладкий воздух, которые не приносят удовольствия и не причиняют боли.

Иногда тысяча звенящих инструментов

Будут напевать мне в уши, и когда-нибудь голоса

Что, если бы я проснулся после долгого сна,

Заставит меня снова уснуть: а затем во сне

Я думал, что облака откроются и покажут богатства

Готов бросить на меня, когда я проснусь,

Я снова плакал перед сном.

Что делает эту речь отличной?

— Он выражает чудо и неопределенность мира, а также неспособность постичь его тайну.

— это очень аллитерационный , риторический прием, который делает речь запоминающейся и мощной.

— Шекспир использует звукоподражания (например, «звон», «гул»: слова, звучание которых похоже на их описание), чтобы сделать речь Калибана вызывающей воспоминания.

9.Шекспир Генрих V Акт 3 Сцена 1, 1598

Одна из основных функций риторики — превращать напуганных людей в кровожадных солдат. «Еще раз к прорыву» — вот что говорит речь. Это прекрасный пример того, как поэзия является неотъемлемым элементом риторики.

yeames

Еще раз к прорыву, дорогие друзья, еще раз;

Или закройте стену нашими мертвыми англичанами.

В мире нет ничего, чтобы стать мужчиной

Как скромное спокойствие и смирение:

Но когда волна войны ударит в наши уши,

Затем имитируйте действия тигра;

Укрепите сухожилия, вызовите кровь,

Замаскируйте прекрасную природу за непримиримую ярость

Что делает эту боевую речь такой зажигательной?

— Шекспир использует фантастические образы в речи короля Генриха.Его «дорогие друзья», или солдаты, — тигры, которым приказано преградить путь своим врагам своими мертвыми товарищами. Это апеллирует к идеалам мужественности, согласно которым мужчины должны быть жестокими и сильными.

Приказы и повелительные глаголы наделяют говорящего полномочиями.

Повторение ключевых фраз и звуковых единиц: гласные звуки в повторяющейся фразе «еще раз» перекликаются со словами «или» и «наш». Это делает его чрезвычайно мощным риторикой, которую можно услышать.

10. Уильям Лайон Фелпс Удовольствие от книг 1933

Эта речь была прочитана за год до того, как нацисты начали систематическое уничтожение книг, не соответствующих нацистским идеалам. Как основные сторонники книг в English Trackers, мы, естественно, склонны любить речи об их важности.

Взятая взаймы книга — это как гость в доме; к нему нужно относиться щепетильно, с определенной внимательной формальностью. Вы должны убедиться, что он не поврежден; он не должен страдать под вашей крышей.Вы не можете оставить его по небрежности, вы не можете пометить его, вы не можете переворачивать страницы, вы не можете использовать его как обычно. А потом, когда-нибудь, хотя это делается редко, вы действительно должны вернуть его.

Что делает эту речь отличной?

— Фелпс олицетворяет в этой речи книги; то есть он наделяет книги человеческими характеристиками, такими как способность «страдать». Сравнение книги с гостем создает новизну , которая привлекает и удерживает интерес слушателя.

— В этой речи используются как модальных глаголов («должен», «следует»), так и запретов («вы не можете»), чтобы продемонстрировать как правильное, так и неправильное поведение.

Несколько советов, которые следует учитывать при написании речи

KISS : золотое правило «Будь коротким и простым» действительно применимо. Ваши предложения должны быть короткими, а грамматика простой. Это не только сильнее, чем длинная бессвязная проза, но и вы, скорее всего, привлечете внимание аудитории и сможете запомнить, что пытаетесь сказать!

Правило 3 : еще одно золотое правило.Человеческий мозг волшебным образом реагирует на тройку вещей. Будь то список прилагательных, шутка или ваши основные мысли, будет наиболее эффективно, если вы сохраните его в такой структуре.

Изображение : Метафоры, сравнения и описание помогут аудитории понять вас и развлечь их.

Местоимения : используйте «мы», чтобы создать ощущение единства, «они» для общего врага, «вы», если вы обращаетесь к своей аудитории, и «я» / «я», если хотите. взять под контроль.

Поэзия : Повторение, рифма и аллитерация — звуковые эффекты, используемые поэтами и ораторами. Они делают выступление более запоминающимся. Не забудьте также структурировать в речи паузы и скобки. Это изменит поток звука, помогая удерживать внимание аудитории.

Шутки : Юмор — это мощно. Используйте его, чтобы подбодрить сонную аудиторию, а также в качестве инструмента риторики. Смех основан на том, что люди разделяют общие убеждения, поэтому его можно использовать для убеждения.

Ключевые слова : «Каждый», «улучшенный», «естественный», «чистый», «протестированный» и «рекомендованный», согласно некоторым опросам, нажимают правильные кнопки и получают положительный отклик от ваших слушателей.

Купить электронную версию этой статьи?

Об авторе: Это сообщение пришло к вам от приглашенного блоггера Натали. В настоящее время ведет блог, занимается редактированием и живет в Лондоне. Ранее Натали работала с командой English Trackers.

Дайте мне больше!

Прочтите наш пост о семи способах серьезного улучшения вашего английского

Если вы подаете заявление о приеме на работу, прочтите наши советы о резюме на английском языке — как избежать пяти распространенных письменных ошибок

.

30 самых вдохновляющих цитат Альберта Эйнштейна всех времен

 • Рассказы
  • Повседневные герои
  • Оригиналы Goalcast
  • Знаменитости, вдохновляющие
  • Истории любви
  • Истории успеха
  • Воодушевляющие новости
  • Ваши истории
 • Селф
  • Диета и питание
  • Эмоциональное здоровье
  • Упражнение
  • Медитация
  • Психическое здоровье
  • Мышление
  • Физическое здоровье
  • Назначение
  • Саморазвитие
  • Духовное здоровье
 • Отношения
  • Знакомства
  • Семья
  • Друзья
  • Сердцеед
  • Брак
  • Воспитание
 • Успех
  • Карьерный рост
  • Творчество
  • Предприниматели
  • Финансы
  • Мотивация
  • Производительность
  • Навыки
  • Учеба
  • Путешествия