Науково популярна література: Научно-популярная литература — топ-100

Содержание

Науково-популярна література — значення слова, визначення слова, слово означає

Науково-популярна література, твори про науку і її творців, призначені для неспеціалістів в даної області знання. Перетворення науки на продуктивну силу, високі темпи її розвитку, зростаюча диференціація і інтеграція, її соціальний характер залучають до Н.-п. л. увага читачів різних рівнів освіти і віку. У СРСР видається Н.-п. л. як для висококваліфікованих фахівців іншого профілю або суміжних областей знання, так і для малопідготованих читачів, а також для підлітків, дітей.

  Н.-п. л. включає твори про основи і окремі проблеми фундаментальних і прикладних наук, біографії діячів науки, опис подорожей і т.д., написані в різних жанрах. Проблеми науки і техніки розглядаються в них з історичних позицій, у взаємозв’язку і розвитку «… не як склад готових відкриттів і винаходів…», а як арена боротьби «… де конкретна жива людина долає опір матеріалу і традиції» (Гіркий М., Собр. соч.(вигадування), т. 27, 1953, с. 108).

  Кращі популярні вигадування пропагують досягнення передової науки у формі, найбільш доступній читачам, яким вони призначені. У поетичній формі були написані перший в Європі популярний твір про науку — «Про природу речей» Лукреция Кара і «Лист про користь скла» М. Ст Ломоносова. З бесід виникли «Історія свічки» М. Фарадея і «Життя рослини» До. А. Тімірязева. Відомі популярні вигадування, написані у формі календаря природи, етюдів, нарисів, «інтелектуальних» пригод і т.п.

  В Росії перші друкарські популярні твори про науку з’явилися в 1-ій чверті 18 ст Перші російські журнали «Примітки» до «Санкт-петербурзьких відомостей» (1728—42) і «Щомісячні вигадування, до користі і звеселяння службовці» (1755—64) були по перевазі науково-популярними. Передові росіяни учені, починаючи с М. Ст Ломоносова, були пропагандистами науки. Праця І. М. Сеченова «Рефлекси головного мозку» — зразок високої науковості і яскравої популяризації — завдав удару по ідеалізму і містицизму. А. І. Герцен створив блискучі зразки популяризації філософії і природознавства серед читачів різних вікових категорій. Окремі проблеми популяризації розглянуті Ст Р. Белінським, Н. А. Добролюбовим, Н. Р. Чернишевським. У статті Д. І. Пісарева «Реалісти» сформульовані основні вимоги до популярного викладу. Величезний вплив на формування світогляду цілого покоління зробила популяризаторська діяльність До. А. Тімірязева. Наукові відкриття кінця 19 — почала 20 вв.(століття) викликали підвищений інтерес до літератури про науку в широких кругах читачів, що привело до зростання випуску Н.-п. л. Величезна заслуга в популяризації наукових знань належить Ф. Ф. Павленкову, що видав «Бібліотеку корисних знань», «Науково-популярну бібліотеку» Ст Ст Лункевіча, серію «Життя чудових людей» (200 книг) і ін. У Росії виходили науково-популярні книги західно-європейських учених, наприклад «Світові загадки» Е. Геккеля, «Життя тварин» А. Е. Брема і багато інших. Для розвитку теорії популяризації велике значення мали праці Ст І. Леніна, звернені до масового читача, його вислови про мету таких виступів, метод викладу. Після Жовтневої революції 1917 організація систематичної пропаганди і популяризації науки була складовою частиною діяльності Комуністичної партії. У 1919 в Госиздате був утворений науково-популярний відділ, який випустив ряд загальноосвітніх серій для читачів різних категорій («Наука для всіх», «Начатки науки», «Книжкова полиця робітника», «Природа довкола нас» і ін.). Поряд з популярними творами класиків російської науки серії включали кращі твори зарубіжних популяризаторів — До. Фламмаріона, Же. А. Фабра, Дж. Тіндаля і ін. Діяльність М. Горького — ініціатора, організатора і редактора багатьох видань — сприяла появі творів, що пропагують наукові знання і успіхи соціалістичного будівництва («Розповідь про великий план», «Гори і люди» М. Ільіна, «Кара-Бугаз» К. Г. Паустовського і т.д.). Значним вкладом в створення популярної біографічної літератури став випуск журнально-газетним об’єднанням, а потім видавництвом «Молода гвардія» серії «Життя чудових людей». Великий вплив на популяризацію науки зробив С. І. Вавілов, який керував виданням Н.-п. л. у АН(Академія наук) СРСР, був автором популярних праць. Багато творів, створених ученими, письменниками, журналістами, — Ст А. Обручевим, А. Е. Ферсманом, Я. І. Перельманом, О. Н. Пісаржевським, Би. С. Жітковим, Ст Ст Біанки, І. А. Халіфманом, Ст І. Орловим, Д. С. Даніним, Я. К. Головановим і ін., значно розширили уявлення читачів про різні явища науки. Радянська Н.-п. л. розповідає про розвиток і досягнення вітчизняної і зарубіжної науки і техніки, сприяючи формуванню марксистсько-ленінського світогляду і залученню широких мас до активної участі в науково-технічній революції, в боротьбі за виконання програми побудови комуністичного суспільства.

  В 1972 в СРСР видано 2093 науково-популярних книги і брошури накладом 66,5 млн. екз.(екземпляр) (у 1940 — 1145 назв накладом 12,8 млн. екз.(екземпляр)). Популяризації досягнень сучасної науки присвячені щорічники «Наука і людство», «Еврика», «Дороги в незнаємоє», багато журналів.

  За кордоном серед сучасних творів, що популяризували наукові знання, особливо виділяються книги А. Азімова, Л. де Бройля, М. Гарднера, А. Кларка, Же. Кусто, Р. Сиборга, Т. Хейердала.

  Літ.: Ленін Ст І., Про журнал «Свобода», Полн. собр. соч.(вигадування), 5 видавництво, т. 5, с. 358—59; його ж, Про значення войовничого матеріалізму, там же, т. 45, с. 26; Гіркий М., Про теми, Собр. соч.(вигадування) у 30 тт., т. 27, М., 1953, с. 97—109; Івіч А., Поезія науки, М., 1967; Лазаревич Е. А., Мистецтво популяризації, М., 1960; Розгін Л. Е., Чаклунство популяризатора, [2 видавництва], М., 1966; його ж, Живий голос науки, М., 1970; Формули і образи, М., 1961.

  Е. А. Лазаревич.

ЛакіБукс науково-популярна література для підлітків

 

Дитяча Бібліотека на Подолі

 Книжковий Арсенал

Видавництво Tempora

 Молодіжний проект Teenergizer!

Країна Мрій

Видавництво К.І.С.

Видавництво Vivat

Science Ukraine

 Видавництво ранок

Brain&Ukraine

15х4

Видавництво Чорні Вівці

 Видавництво Основи

Видавництво Старого Лева

Видавництво Талант

Видавництво Читаріум

Видавництво Артбукс

Видавництво Книголав

Book Forum

Бібліотека Майбутнього

Європейський табір EuroCamp

Школа науки DESK

Джерела Толерантності

Kyiv ComicCon

І Міжнародний дитячий літературний фестиваль «Literature Future»

Education-project.space

Навчальна платформа «Чудова проза»

БараБука

Читомо

4mama

Туконі

Монографічна науково-популярна література — Студопедия.Нет

1. Анучин Е.А. Географический фактор в развитии общества. – М., 1982.

2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І.Багалій. — Харків, 1990.

3. Багалій Д.І. Нарис історії України. Доба натурального господарства. – К., 1994.

4. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1991.

5. Боєчко В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / В.Боєчко, О.Ганжа, Б.Захарчук. — К., 1994.

6. Бунятян К. Давнє населення України. – К., 1999

7. Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець ХV – перша половина ХVІІ ст. – К., 2004.

8. Введенський А., Дядиченко Е., Стрельський В. Історична географія // Допоміжні історичні дисципліни. – К., 1963

9. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

10. Географічна енциклопедія України. – Т.1. – К., 1989

11. Географічний фактор в історичному процесі. – К, 1990.

12. Голобуцький В.В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

13. Гуржій О.І. Українська козацька держава у другій половині ХVІІ — ХVІІІ ст.: кордони, населення, право / О.І.Гуржій. — К., 1996.

14. Давня історія України. – В 2 кн. – К., 1994.

15. Давня історія України. – В 3 кн. – К., 2003.

16. Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. – Львів, 1992.

17. Дністрянський М. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. – Львів, 2006.

18. Дробижев В. З., Ковальченко И. Д., Муравьев А. Е. Историческая география СССР. – М., 1973.

19. Жекулин В. Историческая география: предмет и метод / В.Жекулин. — М., 1987.

20. Жупанський Я. Історія географії в Україні. – К., 2006.

Заставний Ф. Географія України. – Львів, 1990.

21. 25. Заставний Ф. Демографічні втрати України. Голодомори, війни, еміграції. – Львів, 2003.

22. Історичне джерелознавство: [Підручник] / Я.С.Калакура, І.Н.Войцехівська, С.Ф.Павленко та ін. — К., 2002.

23. Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV — ХVІІІ ст.: Кордони воєводств в світлі джерел / М.Крикун. — К., 1992.

24. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх та ін. – К., 1993.

25. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія господарства; Україна і світ. – К., 1995

26. Макарчук С. Писемні джерела з історії України / С.Макарчук . — Львів, 1999.

27. Максаковский В.П. Историческая география мира. – М., 1997.

28. Проблеми історичної географії України. – К., 1991.

29. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – Тернопіль, 1996

30.  Сосса Р. Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1920 р. Короткий нарис. – К., 2000.

31. Сосса Р. Історія картографування території України. – К., 2007.

32. Україна на стародавніх картах. – Львів, 2004.

33.  Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів, 2001.

34.  Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – В 3-х т. – К., 1990.

35. Янко М. Топонімічний словник-довідник Української РСР. – К., 1973.

36.  Яцунский В. Историческая география. История ее возникновения и развития в в ХІV – ХVІІ вв. – М., 1955.

 

Науково-популярна література

Науково-популярна література — літературні твори про науці, наукові досягнення і про вчених, призначені для широкого кола читачів.

Науково-популярна література спрямована як на фахівців з інших областей знання, так і на малопідготованих читачів, включаючи дітей і підлітків. На відміну від наукової літератури, твори науково-популярної літератури не рецензуються і не атестуються.

Науково-популярна література включає твори про основи і окремих проблемах фундаментальних і прикладних наук, біографії діячів науки, опис подорожей і т. д., написані в різних жанрах.

Кращі популярні твори пропагують досягнення передової науки у формі, найбільш доступною читачам, яким вони призначені. У поетичній формі були написані перший в Європі популярний твір про науку — «Про природу речей» Лукреція Кара і «Лист про користь скла» М. В. Ломоносова. З бесід виникли «Історія свічки» М. Фарадея і «Життя рослини» К. А. Тімірязєва. Відомі популярні твори, написані у формі календаря природи, етюдів, нарисів, «інтелектуальних» пригод і т. п.


1. Науково-популярні книги

У науково-популярних книгах зазвичай наводяться загальні відомості по якомусь тематичним питання. Націлені на широкого читача, ці видання пишуться простою мовою, іноді з гумором, зазвичай містять мінімальну кількість формул і обчислень і велика кількість ілюстрацій.

1.1. Відомі науково-популярні книги

2. Науково-популярні журнали

Науково-популярний журнал зазвичай містить новини науки, науково-популярні статті, колонку цікавих фактів і фоторепортажі.

У таких журналах міститься дуже багато ілюстрацій, таблиць, посилань, цікавих фактів у статтях. Всі статті витримані в науково-популярному стилі.

2.1. Науково-популярні журнали і бюлетені Росії


3. Науково-популярна література в світі

Американський популяризатор математики Мартін Гарднер вів рубрику в журналі Scientific American.

4. Науково-популярна література в Росії

На початку XX століття Яків Ісидорович Перельман писав науково-популярні книги з фізики і математики. Віталій Біанкі описував життя тварин. Петро Кошель випустив в 2000 р. книги для підлітків: «На зорі людства» і про біологію — «В країні вічних загадок».

Література

 • Лазаревич Е. А. Мистецтво популяризації науки — 2-е, перераб. і доп .. — Москва: Наука, 1978. — 224 с. — 7000 екз .
 • Розгін Л. Е. Живий голос науки, «Дитяча література», Москва, 1970

ЛакіБукс науково-популярна література для підлітків

 

Дитяча Бібліотека на Подолі

 Книжковий Арсенал

Видавництво Tempora

 Молодіжний проект Teenergizer!

Країна Мрій

Видавництво К.І.С.

Видавництво Vivat

Science Ukraine

 Видавництво ранок

Brain&Ukraine

15х4

Видавництво Чорні Вівці

 Видавництво Основи

Видавництво Старого Лева

Видавництво Талант

Видавництво Читаріум

Видавництво Артбукс

Видавництво Книголав

Book Forum

Бібліотека Майбутнього

Європейський табір EuroCamp

Школа науки DESK

Джерела Толерантності

Kyiv ComicCon

І Міжнародний дитячий літературний фестиваль «Literature Future»

Education-project.space

Навчальна платформа «Чудова проза»

БараБука

Читомо

4mama

Туконі

44. Науково-популярна література для дітей та періодична література.

Якщо нарікають, що сьогодні пишуть мало дитячих книг, то це стосується художніх творів для дошкільників — найменшої читацької аудиторії. Проте і для них з’являються нові книжки (щоправда, їх значно менше, аніж для більш старших читачів). Варто назвати «Звірячу абетку», «М’яке й пухнасте», «Хто боїться зайчиків» Івана Андрусяка «Тьотя Бегемотя» Юрія Бедрика, «Історія одного поросяти» Івана Малковича, «Кумедну читанку» Марії Чумарної та серію творів Олександра Ільченка, виданих видавництвом «Грані-Т»: «Мандрівка дощинки», «Як Коник співати навчився», «Як крокодилу зуби лікували» та ін. Приємне враження справляють вірші Івана Андрусяка «Звіряча абетка». Це досягнення як автора віршів, так і художника Ольги Гаврилової, яка оформила книжку дуже симпатичними звірятами. Поєднання літер абетки з тваринами дуже поширене, проте поетка не лише починає кожний вірш із відповідної літери, але й вдається до суто дитячих хитрощів запам’ятовування — добирає риму до назви в першому ж рядку: «Іхтіозавр прийшов на базар». Адже діти запам’ятовують римовані рядки-приповідки краще, аніж слова.

За допомогою коротеньких оповідей і яскравих малюнків відкриває малюкам довколишній світ відомий поет і прозаїк Олесь Ільченко з художниками Костем Лавро, Олесею Трофименко, Максимом Німенко. Діти із задоволенням послухають маму, тата або бабусю, які почитають їм вголос, подивляться малюнки про те, як мандрувала дощинка, як крокодилові лікували зуби, як автомобілі будували дорогу. Кожна історія Олеся Ільченка — це веселі пригоди дітей, тварин, іграшок, і, водночас, — відкривання дітям різноманітних явищ, відповідь малим «чомучкам» на їхні нескінченні запитання.

Українську періодику для дітей сьогодні можна класифікувати так: для дошкільнят, для молодшого шкільного віку, для підлітків.

Для дошкільнят — це пізнавально-ігрові видання, пізнавально-художні, розважально-ігрові, навчально-ігрові.

Періодичні видання для молодшого шкільного віку здебільшого містять пізнавально-навчальні та ужитково-розвивальні матеріали.

Видання для підлітків відрізняються тим, що тематичний спектр цієї періодики звужується, а проблематика висвітлення стає глибшою, змістовнішою. Це видання літературно-художні, пізнавально-навчальні та пізнавально-розважальні.

З огляду на мову варто назвати видання, які орієнтуються на підвищений інтерес до англійської та пристосовуються до двомовної ситуації в Україні.

Найперша проблема більшості видань для дітей, що чітко визначилися за віковими групами, — це неграмотне відображення змісту видання саме для цієї конкретної вікової групи. По-перше, використання у викладі матеріалу лексичних одиниць, незрозумілих для даної групи читачів. По-друге, складна за стилістично-синтаксичними показниками побудова речень з використанням дієприкметникових та дієприслівникових зворотів. А найгірше — це безліч суржикових утворень, калькованих лексем з російської мови (русизмів) та росіянізмів (тобто слів та мовних зворотів, побудованих за зразком російських мовних форм).

Найдовершенішими щодо мовної культури можна вважати видання навчально-літературної тематики.

3. Художня та науково-популярна література у навчанні історії

Методисти дореволюційної школи звертали велику увагу на чи­тання учнями книг історичного змісту. «Історія як наука про минуле тільки тоді може уявитися учневі у вигляді живої картини, коли він має масу її характерних рис і деталей». Саме історичне читання надає уч­неві ці характерні риси «історичного життя»109.

Як відомо, художня література, використовувана на уроці, до­помагає конкретизації історичного матеріалу 1 формуванню в учнів яскравих образів минулого, що є складовою частиною їх історичних уявлень. Художня книга дозволяє підтримувати увагу учнів, сприяє розвитку інтересу до предмета. Фрагменти творів учитель застосовує, щоб ввести учнів в історичну обстановку чи відтворити колорит епо­хи, дати картинний чи портретний опис. Використання на уроках створених письменниками і поетами художніх історичних образів, яскравих розповідей про події минулого підвищує емоційність сприй-

108 Задорожна Л. Навчити працювати самостійно (інтеграційний метод роботи з історичними документами) // Історія в школах України. — 2004. -№5. -С. 7-11.

г109 Желтов В., Токин В. Опьіт методики злементарного курса русской истории. — М., 1913. — С. 147.

156

няття учнями матеріалу, підсилює його виховний вплив, сприяє фор­муванню особистісного ставлення до історичних явищ і діячів.

Умовно художню літературу підрозділяють на дві великі групи. Це літературні джерела досліджуваної епохи й історична белетристика. До джерел історичних знань відносяться твори, автори яких є безпо­середніми свідками чи учасниками описуваних подій. Вони створю­ють своєрідні документи епохи, що слугують для пізнання минулого.

Ці джерела не завжди зрозумілі учням, і на уроці використовують­ся лише фрагменти, заздалегідь відібрані вчителем. Так, звертаючись до найдавнішої пам’ятки давньоруської літератури кінця XII ст. «Сло­ва о полку Ігоревім», учитель допомагає учням усвідомити заклик невідомого автора до руських князів припинити міжусобиці й об’єднати­ся в боротьбі проти спільної небезпеки — зовнішнього ворога.

До історичної белетристики належать художні твори про дослі­джувану епоху, створені письменниками пізнішого часу. Книги істо­ричної белетристики, що реконструюють історичну дійсність, як пра­вило, написані на основі наукового дослідження минулого, вивчення історичних джерел, наукових досліджень і монографій. Збагативши себе історичними знаннями, автор відтворює історичне минуле у формі художнього твору.

* Подумайте__________________________________________

Працюючи в парах, визначте, за якими критеріями класифікуються твори художньої літератури, що використовуються як історичні джерела. Чи треба вчителю-практику знати цю класифікацію? Чому?

Ще влітку при складанні тематичного планування вчитель на ос­нові фонду дитячих бібліотек складає списки книг для позакласного читання і підбирає за курсами художні твори для поглибленої роботи в класі і вдома. Критеріями відбору служать наукова історична і худож­ня цінність книжки. Крім того, враховуються доступність, відповід­ність віку, виховне значення книги.

Учитель знайомить учнів з рекомендаційним списком художньої літератури, показує деякі книжки зі списку, дає короткі анотації. Після цей список бажано вивісити в кабінеті історії.

Існують різні прийоми використання вчителем книжки на уроках. Так, для учнів 5-6 класів підбираються фрагменти сюжетного і кар­тинного опису, характеристики історичних осіб, уривки для персоні­фікації і драматизації подій під час розповіді на уроці. Вибірка з книг і включення в розповідь вчителя окремих образів, картин, характе­ристик потрібні й у випадку, якщо твір у повному обсязі за формою і змістом недоступний учням.

Під час підготовки тексту художнього твору до відтворення на уроці варто продумати, що менш суттєве в уривках варто скоротити,

157

як зробити зв’язки між ними, якими повинні бути переходи110. Фраг­менти творів мають бути короткими, влучними.

Продумується також використання книжок, відомих учням з уроків літератури чи позакласного читання. Так, при вивченні теми «Стародавня Індія» учні самі можуть розповісти про природу Індії, згадавши повість Р. ІСіплінга «Мауглі».

Фрагмент художнього твору допоможе доповнити і конкретизува­ти застосовувані на уроці документи про реформацію та селянську війну в Німеччині. У книзі німецького письменника Р. Швейхеля «За волю» описується враження, яке справило на селян читання «Дванад­цяти статей»: «Усюди цей маніфест селянських прав потрясав монас­тирі й абатства, замки і ворожі селянам міста. Затріщали, захиталися, завалилися грізні стіни, і небо почервонило кривавою загравою по­жеж, і навіть колиска гордого імперського роду, замок Гогенштауфен, під натиском селян запалав гігантським смолоскипом волі, опроміню­ючи шлях повсталому народу далеко по всій країні»111.

У роботі вчителя на уроці художня книжка найчастіше застосовуєть­ся для цитування чи переказу окремих уривків (літературної ілюст­рації). Перш ніж зупинитися на сюжеті книжки, учитель надає інфор­мацію про автора, і якщо потрібно, то коротко розповідає про зміст книжки. Потім пропонує учням запитання і завдання, а після читання уривка проводить за ними бесіду. Матеріал художнього твору надалі входить у повторення і перевірку знань учнів. Так, характеризуючи іспанського короля Филипа II, учитель може розповісти про його ди­тинство по книзі Ш. де Костера «Легенда про Уленшпигеля»112.

Існують різні способи застосування книжки учнями на уроках історії. Це, насамперед, читання на уроці уривків книжки як джерела історичних знань. При відтворенні фрагментів книжки на уроці треба наголошувати на необхідності читання уривків виразно, інтонацією підкреслюючи текст. Це ж відноситься до читання монологів, наприк­лад прощання із селом Жанни Д’Арк із книги Ф. Шиллера «Орлеан­ська діва».

Учні мають аналізувати історичний твір з позиції відповідності його історичній науці; рецензувати; самостійно працювати над текс­том книжки, підбираючи приклади, складаючи анотації. В анотації їм пропонується враховувати таке:

1. Епоха (період), подія (явище), відбиті у творі.

2. Найбільш важливі і яскраві події твору.

3. Історичні й типові персонажі і колізії, що відбувалися з ними.

4. Ставлення автора до описуваних подій і героїв.

110 Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятель-ности й умственное развитие учащихся. — М., 1968. — С. 12.

111 Швейхель Р. За свободу. — М., 1939.

112 Костер Ш. де. Легенда об Уленшпигеле. М., 1951. — С. 33-34.

158

5. Висловлення власної думки про книжку та оцінка її художньої цінності.

Велике значення мають художні твори у моральному вихованні учнів. Дізнаючись про вчинки історичних особистостей, учні часто переносять себе в ті ж умови, співчуваючи герою. Проте мало тільки привертати увагу учнів до героїчних вчинків видатних осіб. На уро­ках варто піднімати питання про доцільність тих чи інших дій, про по­рядність, гідність, добросердя, вірність дружбі.

Як у виховних, так і в навчальних цілях доцільно застосовувати художньо-історичні книжки на уроках повторення.

Застосування історичної інформації в науково відпрацьованій та систематизованій формі у вигляді науково-популярних видань, ста-Іей, довідкових матеріалів тощо підвищує ефективність шкільного навчання історії. Цей вид тексту може забезпечити засвоєння учнями системи знань, локалізованих у часі та просторі. Важливим є те, що опрацювання учнями науково-популярної та довідкової літератури створює умови для формування у них умінь самостійно працювати з такими видами текстів і на цій основі обґрунтовувати та аргументувати власні судження та висновки.

Використання науково-популярної та довідкової літератури можли­ве у три основні способи: по-перше, як джерела знань при підготовці до уроку; по-друге, як органічної частини історичного навчального матеріалу, що викладається вчителем, по-третє, як засобу організації самостійної пізнавальної діяльності. Можна залучати учнів до слов­никової роботи з такою літературою, пропонуючи завдання на пошук визначення нових понять, порівняння визначень чи ознак понять, то­чок зору щодо розглядуваних подій і явищ. Треба заохочувати учнів до підготовки невеличких повідомлень, що розширюють їх історичні уявлення та стимулюють інтерес до предмета. У 8-9 класах учням можна пропонувати підготовку історичних творів, есе і невеличких рефератів чи тез. Може бути застосовувана також значна кількість прийомів роботи з іншими видами текстів.

Опрацювання таких видів текстів у навчанні історії є обов’язковою умовою підвищення предметної компетентності учнів.

* Подумайте____________________________________________

Працюючи в малих групах, складіть перелік прийомів навчальної ро­боти учнів з художньою та науково-популярною літературою, які треба сформувати в учнів в основній школі. Порівняйте результати роботи різних груп. Спробуйте визначити, чи будуть відрізнятись ці переліки для різних класів, чим саме і чому?

Перевірте себе

1) За якими критеріями і як класифікуються тексти художньої та на­уково-популярної літератури?

159

2) Чому важливо розрізняти їх види?

3) Які прийоми навчання застосовує вчитель у роботі з художньою та науково-популярною літературою?

научно-популярной литературы — это … Что такое научно-популярная литература?

Научно-популярная литература

научно-популярная литература

Англо-русский словарь по исследованиям и ноу-хау. Е.Г. Коваленк. 2015.

 • периодическая литература
 • справочная литература

Смотреть что такое «научно-популярная литература» в других словарях:

 • Популярная наука — Популярная наука, иногда называемая научной литературой, представляет собой интерпретацию науки, предназначенную для широкой аудитории.В то время как научная журналистика сосредотачивается на последних научных разработках, популярная наука имеет широкий диапазон, часто пишется…… Wikipedia

 • Литература — искусство письменного произведения. В дословном переводе слово означает знакомство с буквами (от латинского littera letter). В западной культуре самые основные письменные литературные типы включают художественную и научную литературу. Определения Слово «литература» имеет…… Wikipedia

 • Популярная математика — математическая литература, рассчитанная на широкую аудиторию.Иногда это в форме книг, которые не требуют математической подготовки, а в других случаях в форме пояснительных статей, написанных профессиональными математиками для охвата…… Wikipedia

 • Научная журналистика — это относительно новая отрасль журналистики, которая использует искусство репортажа для передачи информации о научных темах на общественный форум. Передача научных знаний через средства массовой информации требует особых отношений между миром… Wikipedia

 • Popular Mechanics -… Deutsch Wikipedia

 • литература — / lit euhr euh cheuhr, choor, li treuh /, n.1. сочинения, в которых выражение и форма в связи с идеями, представляющими постоянный и всеобщий интерес, являются характерными или существенными чертами, как поэзия, романы, история, биография и эссе. 2.…… Универсал

 • Наука — Эта статья об общем термине, особенно в том, что касается экспериментальных наук. Для конкретных тем, изучаемых учеными, см. Естествознание. Чтобы узнать о других значениях, см. Наука (значения)… Wikipedia

 • научная фантастика — форма художественной литературы, которая творчески опирается на научные знания и предположения в своем сюжете, сеттинге, теме и т. Д.[1925 30] * * * Художественная литература, имеющая дело главным образом с влиянием реальной или воображаемой науки на общество или отдельных людей, или более…… Универсальный

 • НАУКА И ФАНТАЗИЯ, ЕВРЕЙСКАЯ — Фэнтези — это жанр литературы, в котором реалистические повествования нарушаются неестественными или необъяснимыми событиями. Термин «научная фантастика» (НФ) появился в 1930-х годах как всеобъемлющий дескриптор для категории публикаций, корни которой восходят к…… Энциклопедия иудаизма

 • Научная фантастика в Китае — В Китае научная фантастика (科幻, пиньинь: Кэхуань) имеет более чем вековую историю.Содержание 1 Ранние переводы 2 Ранние оригиналы китайской научной фантастики 3 После образования Китайской Народной Республики… Википедия

 • Наука в эпоху Просвещения — Научная история эпохи Просвещения прослеживает развитие науки и технологий в эпоху разума, когда идеи и идеалы Просвещения распространялись по Европе и Северной Америке. Как правило, период охватывает…… Wikipedia

Книги

 • Введение в науку сравнительной мифологии и фольклора, Джордж У.Кокс. 1883. Цель этого тома — дать общее представление об огромной массе народных традиций, принадлежащих арийским народам Азии и Европы, а также других племен, вплоть до… Подробнее Купить за 1484 руб
 • Журнал популярной литературы, науки и искусства Чемберса, № 680, разн. … Подробнее Купить за руб электронная книга
 • Журнал популярной литературы, науки и искусства Чемберса, № 681, разн. … Подробнее Купить за руб электронная книга
Другие книги по запросу «научно-популярная литература» >>
.

научно-популярной литературы — с английского на русский

См. также в других словарях:

 • Популярная наука — Популярная наука, иногда называемая научной литературой, представляет собой интерпретацию науки, предназначенную для широкой аудитории. В то время как научная журналистика сосредотачивается на последних научных разработках, популярная наука имеет широкий диапазон, часто пишется…… Википедией

 • Литература — это искусство письменного произведения.В дословном переводе слово означает знакомство с буквами (от латинского littera letter). В западной культуре к самым основным письменным литературным типам относятся художественная и научная литература. ОпределенияСлово «литература» имеет…… Wikipedia

 • Популярная математика — это литература по математике, предназначенная для широкой аудитории. Иногда это книги, не требующие математической подготовки, а в других случаях — пояснительные статьи, написанные профессиональными математиками, чтобы охватить…… Википедия

 • Научная журналистика — это относительно новая отрасль журналистики, которая использует искусство репортажа для передачи информации о научных темах на общественный форум.Передача научных знаний через средства массовой информации требует особых отношений между миром… Wikipedia

 • Popular Mechanics -… Deutsch Wikipedia

 • литература — / lit euhr euh cheuhr, choor, li treuh /, n. 1. сочинения, в которых выражение и форма в связи с идеями, представляющими постоянный и всеобщий интерес, являются характерными или существенными чертами, как поэзия, романы, история, биография и эссе.2.…… Универсал

 • Наука — Эта статья посвящена общему термину, особенно в том, что касается экспериментальных наук. Для конкретных тем, изучаемых учеными, см. Естествознание. Чтобы узнать о других значениях, см. Наука (значения)… Wikipedia

 • научная фантастика — форма художественной литературы, которая творчески опирается на научное знание и предположения в своем сюжете, сеттинге, теме и т. Д. [1925 30] * * * Художественная литература, имеющая дело главным образом с влиянием реальной или воображаемой науки на общество или частные лица или более…… Универсал

 • НАУКА И ФАНТАЗИЯ, ЕВРЕЙСКИЙ — Фэнтези — это жанр литературы, в котором реалистические повествования нарушаются неестественными или необъяснимыми событиями.Термин «научная фантастика» (НФ) появился в 1930-х годах как всеобъемлющий дескриптор для категории публикаций, корни которой восходят к…… Энциклопедия иудаизма

 • Научная фантастика в Китае — В Китае научная фантастика (科幻, пиньинь: Кэхуань) имеет более чем вековую историю. Содержание 1 Ранние переводы 2 Ранние оригиналы китайской научной фантастики 3 После образования Китайской Народной Республики… Википедия

 • Наука в эпоху Просвещения — Научная история эпохи Просвещения прослеживает развитие науки и технологий в эпоху разума, когда идеи и идеалы Просвещения распространялись по Европе и Северной Америке.Как правило, период охватывает…… Wikipedia

Книги

 • Введение в сравнительную мифологию и фольклор, Джордж У. Кокс. 1883. Цель этого тома — дать общее представление об огромной массе народных традиций, принадлежащих арийским народам Азии и Европы, а также других племен, вплоть до… Подробнее Купить за 1484 руб
 • Журнал популярной литературы, науки и искусства Чемберса, No.680, разн. … Подробнее Купить за руб электронная книга
 • Журнал популярной литературы, науки и искусства Чемберса, № 681, разн. … Подробнее Купить за руб электронная книга
Другие книги по запросу «научно-популярная литература» >>
.

научно-популярная литература — с русского на все языки

 • Научно-популярная — Научно-популярная литература, иногда называемая научной литературой, представляет собой интерпретацию науки, предназначенную для широкой аудитории. В то время как научная журналистика сосредотачивается на последних научных разработках, популярная наука имеет широкий диапазон, часто пишется…… Википедией

 • Литература — это искусство письменного произведения. В дословном переводе слово означает знакомство с буквами (от латинского littera letter).В западной культуре к самым основным письменным литературным типам относятся художественная и научная литература. Определения Слово «литература» имеет…… Wikipedia

 • Популярная математика — это литература по математике, предназначенная для широкой аудитории. Иногда это книги, не требующие математической подготовки, а в других случаях — пояснительные статьи, написанные профессиональными математиками, чтобы охватить… Википедия

 • Научная журналистика — это относительно новый раздел журналистики, который использует искусство репортажа для передачи информации о научных темах на общественный форум.Передача научных знаний через средства массовой информации требует особых отношений между миром… Wikipedia

 • Popular Mechanics -… Deutsch Wikipedia

 • литература — / lit euhr euh cheuhr, choor, li treuh /, n. 1. сочинения, в которых выражение и форма в связи с идеями, представляющими постоянный и всеобщий интерес, являются характерными или существенными чертами, как поэзия, романы, история, биография и эссе.2.…… Универсал

 • Наука — Эта статья посвящена общему термину, особенно в том, что касается экспериментальных наук. Для конкретных тем, изучаемых учеными, см. Естествознание. Чтобы узнать о других значениях, см. Наука (значения)… Wikipedia

 • научная фантастика — форма художественной литературы, которая творчески опирается на научное знание и предположения в своем сюжете, сеттинге, теме и т. Д. [1925 30] * * * Художественная литература, имеющая дело главным образом с влиянием реальной или воображаемой науки на общество или частные лица или более…… Универсал

 • НАУКА И ФАНТАЗИЯ, ЕВРЕЙСКИЙ — Фэнтези — это жанр литературы, в котором реалистичные повествования нарушаются неестественными или необъяснимыми событиями.Термин «научная фантастика» (НФ) появился в 1930-х годах как общий дескриптор для категории публикаций, корни которой восходят к…… Энциклопедия иудаизма

 • Научная фантастика в Китае — В Китае научная фантастика (科幻, пиньинь: Кэхуань) имеет более чем вековую историю. Содержание 1 Ранние переводы 2 Ранние оригиналы китайской научной фантастики 3 После образования Китайской Народной Республики… Википедия

 • Наука в эпоху Просвещения — Научная история эпохи Просвещения прослеживает развитие науки и технологий в эпоху разума, когда идеи и идеалы Просвещения распространялись по Европе и Северной Америке.Как правило, период охватывает…… Википедия

 • .

  Post A Comment

  Ваш адрес email не будет опубликован.